Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ugniewski Stanisław Antoni

Stanisław Antoni Ugniewski, ur. 10 V 1933 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki (1956); Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki (mgr inż., 1962); doktorat (1978).

1950-1956 członek ZMP, 1971-1980 ZNP. 1955-1959 asystent w Instytucie Fizyki PAN; 1959-1963 starszy asystent w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN; 1963-1964 nauczyciel w Lycée Technique d’Alger (Algieria); 1964-1967 wykładowca w Ecole Nationale Polytechnique tamże; 1967-1971 pracownik naukowo-techniczny Wydziału Chemii UW. 1972-1983 adiunkt w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku.

Od X 1980 w „S”; zwolniony z pracy za działalność związkową, odwołanie do Sądu Pracy uznano za bezzasadne. W IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ PNTiO; X 1980 – 13 XII 1981 przewodniczący KZ.

13 XII 1981 – 23 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Jaworzu i Darłówku, po zwolnieniu uniemożliwiono mu zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami; 1983-1984 aplikant w Biurze Rzeczników Patentowych PAN w Warszawie. 1984-1985 wykładowca w Institut National d’Enseignement Supérieur (Algieria); w 1986 pracownik naukowy Max-Planck Institut fur Plasmaphysik (RFN). 1986-1987 specjalista w Domu Handlowym Nauki PAN w Warszawie; 1987-1988 własna działalność gospodarcza w dziedzinie informatyki; 1988-1989 pracownik Zakładu Produkcyjnego Oprogramowania i Urządzeń Wykonawczych; w 1989 wiceprezes firmy Oprogramowanie i Komputery SA.

W 1989 członek KO na Żoliborzu w Warszawie, wiceprzewodniczący obwodowej komisji wyborczej tamże. 1989-1990 kierownik działu komputerowego „Tygodnika Solidarność”; 1990-1991 doradca prezesa w Państwowej Agencji Atomistyki; 1991-1995 doradca Głównego Inspektora w Głównym Inspektoracie Pracy; 1995-1996 doradca w Fundacji Przekształceń Własnościowych; 1996-1997 właściciel firmy konsultingowej; od 1997 na emeryturze. 1990-1994 radny gminy Warszawa-Żoliborz z listy KO; 2001-2006 członek PO; 2004-2007 członek Rady Osiedla NSBM Przedwiośnie Przedwiośnie „Przedwiośnie”, pismo społ.-polit., zainicjowane w środowisku osób zw. z KPN, wydawane w Łodzi 21 II 1982 – XI 1982. w Warszawie.

Autor publikacji naukowych z zakresu fizyki i metod numerycznych.

Uhonorowany Nagrodą Państwowej Rady ds. Wykorzystania Energii Jądrowej II st. (zespołowa, 1973), III st. (zespołowa 1979).

30 V 1981 – 9 VII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-A-1 KS MO/SUSW w ramach SOS/SOR krypt. Uchwała.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry