Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ujma Janina

Janina Ujma, ur. 20 XII 1929 w Sosnowcu, zm. 3 XI 2019 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Chemii (1952), doktorat (1963), habilitacja (1971).

1952–1953 chemik w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, 1953–2000 pracownik naukowy na Wydz. Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, od 1989 prof. PCz, 1954–1958 jednocześnie nauczycielka w Liceum dla Pracujących w Częstochowie.

Od X 1980 w „S”. 1981–1983, od 1988 w KIK w Częstochowie.

I 1982–1983 współpracownik Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i Ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej, 1983–1989 członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu tamże, 17 IV 1984 świadek najścia SB na lokal Komitetu, poddana przeszukaniu, przewieziona do KW MO, przesłuchiwana. 1988–1989 przewodnicząca Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy kościele św. Wojciecha.

1989–1990 współzałożycielka i przew. Regionalnego KO w Częstochowie, członek Częstochowskiego KO, 1989–1990 współzałożycielka i przew. Federacji Komitetów Obywatelskich Województwa Częstochowskiego. 1989–1991 oraz 1994–1998 członek KZ na PCz. 2000–2004 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Od 2004 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1984–1989 rozpracowywana przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Mściciel.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry