Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ulewicz Bożena Teresa

Bożena Teresa Ulewicz, ur. 20 XII 1952 w Ostródzie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kier. filologia klasyczna (1977).

1967-1968 w ZMS (usunięta po zorganizowaniu akcji protestacyjnej przeciwko złym warunkom pracy młodocianych na obozie w Klonowie w Puszczy Piskiej), w 1971 w ZSP, 1972-1977 w SZSP, od 1977 w ZZ Pracowników Radia i Telewizji, 1979-1980 w SD. Podczas studiów organizatorka akcji protestacyjnej przeciwko złym warunkom pracy studentów w czasie obozu studenckiego w Lipnie. Od 1977 publicystka, reportażystka i felietonistka, autorska tekstów do albumów o Polsce oraz regionie Warmii i Mazur, 1 X 1977 – 25 III 1982 spikerka i inspektorka emisji w Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. 1978-1979 przygotowywała (wraz z Krzysztofem Wyszkowskim) niezależne wydanie dzieł Witolda Gombrowicza.

Od X 1980 w „S”, od 20 X 1980 członek Komitetu Założycielskiego KZ „S” Pracowników Polskiego Radia i Telewizji w Olsztynie, od XI 1980 sekretarz KZ, łącznik z KKK Pracowników PRiTV, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego; uczestniczka akcji kolportażowej wydawnictw niezależnych, znaczków pocztowych i in. okolicznościowych, wydawanych przez środowiska solidarnościowe z Krakowa, Torunia i Wrocławia, w III 1981 członek KS w rozgłośni PRiTV w Olsztynie.

Po 13 XII 1981 uczestniczka nieformalnych spotkań b. członków „S”, akcji ulotkowych, współorganizatorka inscenizacji patriotycznych, wieczorków poetyckich i prezentacji literatury podziemnej, organizowanych w mieszkaniach prywatnych działaczy „S” w Olsztynie, zaangażowana w pomoc represjonowanym. W 1982 zwolniona z pracy (negatywna opinia Komisji Weryfikacyjnej); 1982-1990 kierowniczka filii nr 17 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 18 XI 1983 uczestniczka spotkania działaczy opozycji w Toruniu, zakończonego wystosowaniem petycji do gen. Wojciecha Jaruzelskiego ws. bezwarunkowego uwolnienia osób więzionych za przekonania, zatrzymana, przetrzymywana w WUSW w Toruniu. 21 XII 1983 przesłuchiwana, następnie inwigilowana przez funkcjonariuszy SB w związku z publikacją artykułów w czasopiśmie „Posłaniec Warmiński”; 1985-1986 uczestniczka spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy i KIK w Olsztynie, uczestniczka Mszy za Ojczyznę.

Od 1989 członek Komitetu Założycielskiego KZ „S” Pracowników WBP w Olsztynie, od 1990 członek Zarządu KZ, członek SDP; w 1989 uczestniczka akcji kolportażu ulotek i zbierania podpisów pod listami poparcia dla olsztyńskiego KO. Od 1990 pracownik administracji państwowej (rzecznik prasowy wojewody, pracownik służby informacyjno-prasowej, członek gabinetu wojewody) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. W 1995 członek struktur regionalnych i krajowych Akcji Katolickiej, 1998-2002 przez 2 kadencje prezes zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, członek zarządu Krajowego IAK. W 1998 współzałożycielka RS AWS; od 2006 radna z listy PiS.

1983-1985 rozpracowywana Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Bożena.

Piotr Kardela

Opcje strony

do góry