Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Umeda Yoshiho (Józef)

Yoshiho (Józef) Umeda, ur. 16 IX 1949 w Mobara (Japonia), zm. 4 V 2012 w Warszawie. Ukończył III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi (1968), 1968-1975 student Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filologia polska, potem historia sztuki.

Od 1968 pracownik japońskich firm działających w Polsce, 1973-1981 asystent dyr. generalnego w Nichimen Corporation, w 1981 z-ca szefa biura zagranicznego ds. organizacyjno-finansowych. Po III 1968 wspomagał represjonowanych studentów; 1976-1981 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, dostarczał kalkę stensylową, archiwizował niezależne materiały dla Japonii.

W XI 1980 zaangażowany w organizację Radia „S” Regionu Mazowsze, w 1981 doradca „S” RI, w V 1981 organizator wyjazdu delegacji „S” z Lechem Wałęsą do Japonii, IX-X 1981 uczestnik I KZD, ekspert w podkomisji programowej ds. międzynarodowych. 1981-1990 współorganizator i współpracownik Centrum Informacji Polskiej w Tokio.

W I 1982 wydalony z Polski; członek rady Komitetu Koordynacyjnego „S” we Francji, organizator (razem z matką) pomocy dla Polski; 1982-1983 współpracował z japońskimi związkami zawodowymi na rzecz „S”, pracownik Biura Koordynacyjnego „S” w Brukseli; 1984-1989 współpracownik i przedstawiciel „S” na Azję.

W 1989 otrzymał zgodę na pobyt w Polsce, obserwator obrad Okrągłego Stołu, pracownik KO „S” w Warszawie. Od 1990 prezes firmy YOHO Sp. z o.o. Od 2000 działacz na rzecz wdrożenia protokołu z Kioto; członek Rady Konsultacyjnej Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; 2001 założyciel i członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy. Współzałożyciel i członek nieformalnej grupy weteranów „S” pod nazwą Konwent Seniorów „S”.

Autor publikacji nt. ekologii.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 17 II 1970 rozpracowywany przez Wydz. IV, od 14 XII 1971 przez Wydz. III Dep. III MSW w ramach SO krypt. Orientalista; od 1 IX 1972 przez Wydz. II KS MO w ramach KE; od 9 XI 1972 w ramach SOS krypt. Sato.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry