Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Umiastowski Jerzy

Jerzy Umiastowski, ur. 3 I 1933 w Wilnie. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1959); w 1964 doktorat w zakresie nauk medycznych.

1956 uczestnik akcji protestacyjnej na AM. 1957 – IX 1959 z-ca asystenta, technik w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AM w Gdańsku; X 1959 – 1985 pracownik naukowo-dydaktyczny AM w Gdańsku: 1959-1960 w Klinice Chorób Psychiatrycznych (1960-1962 służba wojskowa w Kaszubskiej Brygadzie WOP – lekarz izby chorych), 1962-1970 w Katedrze Biochemii, 1970-1985 w Instytucie Chorób Wewnętrznych (także kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy Instytucie); 1978 – I 1981 urlopowany w AM w zw. z pracą za granicą, w Libii – kierownik Działu Diagnostycznego w Poliklinice w Dernie.

We IX 1981 szef służby medycznej na I KZD.

13 XII 1981 uczestnik strajku na AM, przewodniczący KS, współpracownik KS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, zatrzymany na 48 godz. w AŚ w Gdańsku (postępowanie umorzone w XI 1982). Od 1982 współpracownik struktur podziemnych, m.in. opieka lekarska nad ukrywającymi się działaczy „S”.

1985-1997 lekarz w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie. W V i VIII 1988 sprawował opiekę medyczną na strajkach w Stoczni Gdańskiej.

1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w tzw. podzespole ds. służby zdrowia. W 1989 pierwszy przewodniczący KO w Gdańsku. 1989-1995 przewodniczący KZ „S” w Szpitalu św. Wojciecha, w 1989 delegat na WZD, w 1990 na KZD – wiceprzewodniczący obrad. 1990-2005 brał udział w organizowaniu samorządu lekarskiego, przewodniczący Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Lekarskiej. Od 1997 po przejściu na emeryturę nadal pracował jako lekarz oraz asystent dyr. Szpitala św. Wojciecha. Od 1996 członek-korespondent Papieskiej Akademii Pro Vita w Watykanie; od 1998 współpracownik Komisji Bioetyki przy Radzie Europy w Strasburgu, 2004-2005 przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Autor publikacji z dziedziny biochemii i bioetyki.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001, przyjął odznaczenie w 2006).

21 XI 1984 – 16 X 1989 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Kadłub, nr rejestracyjny 50304.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry