Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wach Marek

Marek Wach, ur. 28 III 1952 w Walimiu k. Wałbrzycha. Ukończył Technikum Energetyczne w Wałbrzychu (1971).

1971-1974 zatrudniony w Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Walimiu, 1974-1976 zasadnicza służba wojskowa, 1976-1977 pracownik Elektromontażu w Katowicach, 1977-1982 brygadzista w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach.

29-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w FSM, członek KS, od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w FSM, we IX 1980 oddelegowany do pracy związkowej w MKZ Tychy, wiceprzewodniczący MKZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, wiceprzewodniczący ZR ds. informacji, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Raciborzu i Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 8 VII 1982; zwolniony z pracy.

Od II 1983 na emigracji w USA; zatrudniony przy budowie elektrowni w Północnej Karolinie i Teksasie, następnie w biurze projektów zakładów chemicznych oraz jako projektant automatyki przemysłowej w Houston. Członek Partii Republikańskiej w USA; w 2005 m.in. wraz z Elżbietą Szczepańską i Krzysztofem Stasiewskim współzałożyciel Stowarzyszenia [http://internowani.xg.pl/ Internowani.pl].

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Tychy

Opcje strony

do góry