Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Utracka Maria

Maria Utracka, ur. 4 XII 1948 w Oświęcimiu. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Katowicach, Wydz. Zarządzania i Administracji Transportem Samochodowym (1980).

1967-1974 zatrudniona w Sosnowcu w Spółdzielni Ogrodniczej Warzywa-Owoce, WSS Społem, Magneti Marelli Poland, Miejskim Handlu Detalicznym Artykułami Spożywczymi i Przedsiębiorstwie Transportowo-Handlowym Transbud Sosnowiec, 1974-1980 w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej, w 1980 w Spółdzielni Inwalidów Naprzód Naprzód „Naprzód”, podtytuł: „Pismo Grupy Politycznej Wola”, wydawane w Warszawie IX 1985 – XI 1986; od n-ru 3 z 1985 sygnowane przez Wydawnictwo Grup Politycznych Wola. w Sosnowcu, 1980-1982 specjalista ds. gospodarki paliwowej w PTH Transbud Sosnowiec.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka „S” przy Zarządzie PTH Transbud w Sosnowcu, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodnicząca KZ Zarządu i I Oddziału Transbudu; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, jesienią 1981 delegat na Walne Zebranie Krajowej Komisji Transportowców w Poznaniu.

XII 1981 – II 1982 kolporterka ulotek (otrzymywanych od Grażyny Pławskiej); 26 II 1982 po rewizji w mieszkaniu aresztowana, przewieziona do KW MO w Katowicach, 24 IV 1982 przeniesiona do AŚ w Katowicach, podczas przesłuchań pobita, 23 VI 1982 uniewinniona przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach, 24 VI 1982 zwolniona. X/XI 1982 uprzedzona przez adw. Józefa Kokoszkę o planowanym internowaniu ukrywała się kolejno w Domu Pielgrzyma u sióstr zakonnych w Częstochowie, w mieszkaniu Barbary i Wojciecha Badowskich w Sosnowcu, w Katowicach i Grójcu. VI 1982 – I 1983 bez zatrudnienia.

Od 13 I 1983 na emigracji w Kanadzie; uczestniczka manifestacji przeciwko stanowi wojennemu w Polsce przed Konsulatem PRL w Toronto, 1983-1985 aktywna uczestniczka prac Komitetu Pomocy Byłym Internowanym Członkom Solidarności w Kanadzie z siedzibą w Toronto. I-VI 1984 zatrudniona w Fabryce Tworzyw Sztucznych tamże, VI 1984 – 1987 na zasiłku (prace dorywcze i nauka języka), 1987-1988 ''assistant manager'' w Metro Toronto Volunteer Centre. 1989-2000 współpracowniczka „Kuriera Polsko-Kanadyjskiego” (Toronto); autorka wspomnień z więzienia i artykułów. 1989-1990 słuchaczka Humber College – Volunteer Centre Toronto; 1990-1991 prowadziła własną firmę w Wawa (Ontario), 1991-1999 zatrudniona w Chadwic Home w Wawa, 1999-2004 w Speedy Transport w Toronto, od V 2004 na rencie.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony

do góry