Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ustasiak Mieczysław

Mieczysław Ustasiak, ur. 1 I 1936 w Krotoszynie. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1960), w 1969 doktorat.

1960-1964 technolog w Szczecińskim Zakładzie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, 1964-1978 starszy asystent, następnie adiunkt na Wydz. Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej, 1978-1979 technolog w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach i w Jelczańskich Zakładach Samochodowych, 1980-1981 adiunkt na PS, w 1983 wychowawca w Domu Opieki Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Szczecinie, 1984-1989 technolog w Fabryce Urządzeń i Aparatury Mleczarskiej w Szczecinie. Od 1977 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez o. Huberta Czumę przy kościele św. Andrzeja Boboli w Szczecinie: uczestnik pielgrzymek na Jasną Górę grupy Czerwone Maki o. H. Czumy, w czasie pielgrzymek prelegent. Od 1978 współredaktor niezależnego pisma „Korzenie”. Od 1977 uczestnik ROPCiO pełniący systematycznie dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ROPCiO w Szczecinie, sygnatariusz oświadczeń. W 1978 pozbawiony prawa otwarcia przewodu habilitacyjnego (odmowa w Poznaniu, Wrocławiu, Gliwicach).

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” na PS; od jesieni 1980 przewodniczący KZ „S” Pracowników PS. Od 1980 członek Szczecińskiego Klubu Katolików, współorganizator spotkań z opozycjonistami, prelegent w Warszawie, Olsztynie i Wrocławiu, organizator pielgrzymek do Reska i Łobza, uczestnik sympozjum nt. „pracy nad pracą” w parafii św. Stanisława Kostki. 9 III 1981 współzałożyciel i członek Regionalnego KOWzP. W VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, członek Prezydium ZR i wiceprzewodniczący ZR.

13-15 XII 1981 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na terenie Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, uczestnik strajku okupacyjnego do spacyfikowania Stoczni, następnie aresztowany, osadzony w AŚ KW MO w Szczecinie, następnie w Inowrocławiu i Bydgoszczy, 4 III 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Bydgoszczy (w tzw. procesie jedenastu) na 4 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich, osadzony w ZK w Koronowie, Potulicach, Wrocławiu, warunkowo zwolniony 14 XII 1982 ze względu na stan zdrowia. Po wyjściu pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela. Od IX 1988 członek MKO Pomorza Zachodniego, od 17 III 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorza Zachodniego, przewodniczący OKP do wyborów parlamentarnych 4 VI. Inwigilowany, wielokrotnie przesłuchiwany.

1989-1991 senator RP z listy KO „S”. 1992-2003 ponownie adiunkt na Wydz. Mechanicznym PS. Od 2003 formalnie na emeryturze. 1990-1998 w ZChN, w 1988 wiceprzewodniczący Rady Programowej. 1995-2001 prezes Zarządu Archidiecezjalnego Akcji Katolickiej w Szczecinie.

Autor książek naukowych: ''Analiza metod badania zmęczenia cieplnego na przykładzie stali WWN 1'' (Szczecin 1978), ''Stale narzędziowe'' (współautor: Mieczysław Wysiewski, Szczecin 1995).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Rozpracowywany przez Wydz. VI KW MO w Szczecinie w ramach KE krypt. Stały, zdjęto z ewidencji 1 XII 1981; przez Wydz. III-1 KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Prośba.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry