Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wachowski Eugeniusz

Eugeniusz Wachowski, ur. 7 VII 1955 w Dobrej Nowogardzkiej. Absolwent Technikum Łączności w Szczecinie (1975).

1975-1995 monter łączności w Zarządzie Automatyki i Łączności przy Pomorskiej DOKP.

W VII 1980 sygnatariusz deklaracji poparcia dla strajkujących robotników. Od IX 1980 w „S”, członek KZ „S” w Pomorskiej DOKP, współpracownik „S” w Stoczni Szczecińskiej ds. rozsyłania informacji MKS drogą telegraficzną. W 1981 redaktor techniczny, składacz nakładu i kolporter niezależnych pism „Właściwy Tor” i „Kwadrat”.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji pomocy internowanym i osadzonym w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze i ich rodzinom. Do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych w systemie ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. – głównie koleją z różnych regionów Polski, wytwórca pieczątek solidarnościowych dla Jana Tarnowskiego i jego grupy, aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę i demonstracji patriotycznych.

Od 1989 w „S”; 1989-1990 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim, mąż zaufania. 1995-1997 monter łączności, monter działowy w Zakładzie Teleinformatyki przy Pomorskiej DOKP; 1998-01 z-ca naczelnika w Zakładzie Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. Zakładu Komunikacji w Szczecinie; 2002-09 naczelnik Rejonu Telekomunikacji w Szczecinie. Od 2007 członek KZ „S” w Rejonie Telekomunikacji w Szczecinie.

Wyróżniony srebrną odznaką Zasłużony Kolejarz (1991).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry