Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wachowska Urszula

Urszula Wachowska, ur. 24 X 1938 w Łoknicy k. Bielska Podlaskiego, zm. 10 I 2007 w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Wydz. Filologiczno-Historycznego (1965).

1965–1990 polonistka m.in. w SP nr 70, Technikum Kolejowym, Liceum Plastycznym, Niższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu.

1980 współtwórczyni lokalnych struktur nauczycielskich „S”; przew. koła „S” w Technikum Kolejowym; X 1980–II 1981 członek Komitetu Założycielskiego, II–XII 1981 wiceprzew. KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska; 11–13 VII 1981 delegat na I Zjazd Delegatów NSZZ „S” Region Wielkopolska; redaktorka związkowego pisma „Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Oświaty i Wychowania NSZZ »Solidarność«”. 1981 członek Komisji Programowej Reformy Nauczania Języka Polskiego i Komisji ds. Karty Nauczyciela.

24 XII 1981 zatrzymana i przesłuchiwana przez SB.

1982–1989 pomoc konspiracyjnym strukturom związku, kolporterka podziemnych pism w Poznaniu i okolicy, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Obserwator Wielkopolski”, „Być Albo nie Być”, „Tu Teraz”, „Wiatr od Morza”, „Veto”, „Czas Kultury”, „Nauczyciel”; współpracownik drugoobiegowych pism: „Być Albo nie Być”, „Nauczyciel”.

1983–1989 współorganizatorka Duszpasterstwa Nauczycieli przy Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

IX 1989–IX 1989 członek Komisji Organizacyjnej POiW Region Wielkopolska.

1990–1994 radna Rady Miasta Poznania z listy Komitetu Obywatelskiego, 1997–2001 posłanka na Sejm III kadencji z listy AWS.

1998 wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu.

1999 członek Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

1983–1989 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Poznaniu.

Arkadiusz Małyszka

Opcje strony

do góry