Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Walendowski Tadeusz

Tadeusz Walendowski, ur. 21 IV 1944 we Lwowie, zm. 27 II 2004 w Waszyngtonie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny (1967), w 1968 doktorat w Zakładzie Prakseologii PAN w Warszawie; 1969-1973 student Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Wydz. Reżyserii. Reżyser i niezależny dziennikarz.

W 1967 autor listu protestacyjnego przeciwko karze śmierci, skierowanego do Sejmu PRL i Rady Państwa (zebrano przeszło 100 podpisów wśród łódzkich studentów). 8 III 1968 uczestnik wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, autor ulotki kolportowanej na UŁ. Przesłuchiwany, odmówił podjęcia współpracy. W 1968 zatrudniony w Centralnym Laboratorium Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. W XII 1970 sporządzał dokumentację fotograficzną wydarzeń na Wybrzeżu, zatrzymany przez MO, na komisariacie brutalnie pobity. Asystent Krzysztofa Kieślowskiego i Tomasza Zygadły przy filmie ''Robotnicy ’71''. 1975-1976 wydawca niezależnego pisma „Teatr Uliczny i Domowy”, zamieszczającego m.in. scenariusze teatralne i filmowe oraz przekłady sztuk teatralnych (przepisywane na maszynie egz. rozprowadzano wśród zaprzyjaźnionych twórców). Inicjator niezależnego salonu, prowadzonego wraz z żoną, Anną Erdman, we własnym mieszkaniu (co 2 tyg. spotkania z prelegentami ze środowiska artystycznego, literackiego oraz opozycyjnego gromadzące od kilkudziesięciu do 200 gości). 1977-1979 współinicjator i redaktor niezależnego pisma literackiego „Puls”. W 1979, w związku z wydaleniem z Polski żony, obywatelki amerykańskiej, wyemigrował do USA.

Od 1982 redaktor i dziennikarz sekcji polskiej Radia Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Ameryki, następnie w Smithsonian Institution. Przedstawiciel KSS KOR w USA, współzałożyciel i prezes Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

5 VI 1974 – 30 IX 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach KE krypt. Pierścień; 18 XI 1976 – 1981 przez Wydz. III KS MO, od 11 VII 1978 przez Wydz. III-1 KS MO, od 14 IX 1977 w ramach SOR krypt. Reżyser, zdjęto z ewidencji 27 IV 1981.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry