Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Waldowski Kazimierz

Kazimierz Waldowski, ur. 12 IV 1949 w Donimierzu k. Wejherowa. Ukończył Technikum Ogólnomechaniczne w Gdyni (1977).

1964-1968 pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szemudzie, od 1968 Zarządu Portu Gdynia. W XII 1970 uczestnik demonstracji ulicznych w Gdyni, 1978-1980 spotkań samokształceniowych organizowanych przez KSS KOR.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ „S” Rejonu II Portu Gdynia; współorganizator struktur NSZZ RI „S” w Szemudzie, Kielnie i Strzepczu na Kaszubach.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych w porcie.

1989-1991 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” Rejonu II Portu Gdynia, 1991-1993 wiceprzewodniczący KZ portu, od 1993 przewodniczący KZ, następnie Komisji Międzyzakładowej „S” Portu Gdynia; od 1993 delegat na WZD Regionu Gdańskiego i KZD, członek ZR. Od 1998 radny dzielnicy Gdynia-Cisowa.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry