Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Walczykiewicz Mieczysław

Mieczysław Walczykiewicz, ur. 21 I 1945 w Zakrzówku k. Kra­śnika. Ukończył Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Stawie k. Kalisza (1961).

1961–1965 pracował w gospodarstwie ojca w Stawie, 1965–1967 zasadnicza służba wojskowa, 1967–1969 kierowca w GS Samopomoc Chłopska tamże, 1969–1979 w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych Winiary, od 1979 własne gospodarstwo rolne.

Od X 1980 przew. Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej w gm. Szczytniki, 1980–1981 współorganizator wojewódzkich struktur Solidarności Wiejskiej. 19 I 1981 współorganizator blokady drogi w Szczytnikach w celu nakłonienia władz wojewódzkich do podjęcia dialogu z Solidarnością Wiejską ws. rozwiązania Spółdzielni Świt Świt „Świt”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« MPK – Wrocław”, zmiany podtytułu: „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« Pracowników MPK Wrocław” (nr 28, 1983); „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« MPK – Wrocław”, „PBU – Wrocław, Wolność, Justyna, Jerzy” (od nr 4 (37), IV 1985); „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« MPK – Wrocław oraz Jerzego i Justyny (od nr 11 (44), XI 1985); Biuletyn Informacyjny TKZ: MPK Wrocław, „Jerzy, „Justyna” (nr 12(45), 1985); „Biuletyn Informacyjny TKZ MPK Wrocław” (od nr 1(53), I–II 1987); „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S[olidarność]» MPK Wrocław” (od nr 3 (64), 1989). i PGR Lewków oraz rozdzielenia ziemi między rolników. 1981 organizator akcji przywracania krzyży w szkołach. I – VIII 1981 przew. prezydium Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego Solidarności Wiejskiej w Kaliszu; 8–9 III 1981 delegat na zjazd zjednoczeniowy niezależnych zw. zaw. rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski „S” RI; 10 II 1981 uczestnik manifestacji przed sądem w Warszawie dot. rejestracji „S” RI, w III 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w siedzibie ZSL w Bydgoszczy.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie, 8 III 1982 zwolniony. 1982 współorganizator Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. Indywidualnych Okręgu Kalisko-Sieradzkiego przy kościele Nawiedzenia NMP (oo. jezuici) w Kaliszu (prowadzonego przez o. Stefana Dzierżka, nast. o. Walentego Kublika). 1983 współorganizator wyjazdów na spotkanie z Janem Pawłem II w Niepokalanowie i Tarnowie. 1982 wspierał działania Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Kaliszu na rzecz działaczy wiejskich. 1982–1989 jeden z liderów (z Leonardem Duszeńko, Franciszkiem Lipowskim i Janem Heresztynem) podziemnej „S” RI w woj. kaliskim. Kolporter i kurier podziemnych wydawnictw (odbiór m.in. od B. Studzińskiego i Andrzeja Czumy), m.in. pism: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca”, „Obserwator Wielkopolski”, „Droga”. 1983–1988 uczestnik ogólnopolskich spotkań „S” RI, m.in. w Licheniu, Magdalence, Wilanowie i Nieszawie, utrzymywał kontakty z kapelanami „S” RI ks. Czesławem Sadłowskim i bp. Janem Michalskim, bp. Romanem Andrzejewskim oraz ks. Bogdanem Walczykiewiczem (kapelanem ss. urszulanek w Chylicach). We IX 1984 współinicjator wystawy Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 w klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu. W XII 1987 z inicjatywy Duszpasterstwa RI we Włocławku odbył 3-mies. praktykę rolniczą w Norwegii.

W 1989 współorganizator KO Województwa Kaliskiego, 1990–1991 przew. KO w Szczytnikach. Od 1991 działacz Akcji Katolickiej w diecezji kaliskiej, założyciel Akcji Katolickiej przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Stawie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1981–1989 rozpracowywany przez Wydz. IV/Wydz. VI KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR/KE krypt. Inwalida.

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry