Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Walczak Wojciech

Wojciech Walczak, ur. 3 X 1959 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kierunek psychologia (1984).

Od 1978, jako uczeń IX LO w Łodzi, uczestnik ROPCiO, w tym spotkań Klubu Swobodnej Dyskusji w Łodzi, drukarz i kolporter niezależnego pisma „Opinia” oraz publikacji Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja.

Od IX 1980 w NZS; X 1980 – V 1981 przew. Uczelnianego Komitetu Założycielskiego/Zarządu Uczelnianego UŁ, I – II 1981 przew. Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej prowadzącej negocjacje z Komisją Międzyresortową w trakcie strajku studentów łódzkich uczelni, 18 II 1981 sygnatariusz porozumienia łódzkiego; IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie, IV 1981 – I 1982 wiceprzew. prezydium KKK.

8 II 1982 zatrzymany, 11 II 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie, 6 XII 1982 zwolniony. 1983–1990 uczestnik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi, 10 VI 1985 współautor (z Piotrem Kociołkiem) listu otwartego do Rady Ministrów PRL w zw. z planowanymi zmianami w ustawie o szkolnictwie wyższym. 1984–1989 psycholog w Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 2 w Łodzi. 1985–1989 współorganizator i uczestnik (m.in. z Pawłem Gniazdowskim, P. Kociołkiem, Bogdanem Ścibutem, Marianem Wróblewskim) nieformalnej grupy samokształceniowej opartej na społecznej nauce Kościoła. Od 1987 trener terapeuta (prywatna praktyka).

1989–1990 asystent na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ, 1990–1994 Kurator Oświaty i Wychowania w Łodzi/Kurator Oświaty w Łodzi, 1994–1996 dyr. Działu Szkoleń w Komfort SA tamże, 1996–1998 dyr. Departamentu Kształcenia i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998–2003 dyr. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. 1994–1998 radny Rady Miejskiej w Łodzi z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, 2006–2010 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego z listy PiS. Od 2010 bez zatrudnienia. 1989–2001 w ZChN, 2001–2007 w PiS, od 2007 Prawicy RP.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1979–1988 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR/KE krypt. Licealista.

Andrzej Czyżewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry