Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Walisko-Brysch Anna

Anna Walisko-Brysch, ur. 3 III 1954 w Tarnowskich Górach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1978).

1978-1980 nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach, od 1980 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych tamże.

Od 1980 w „S”.

1982-1983 współpracowniczka „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”: kolporterka makiet i nakładu pisma między Tarnowskimi Górami, Łodzią i Warszawą. 3 III 1983 zatrzymana we własnym mieszkaniu, po przeszukaniu przewieziona do KW MO w Katowicach, 6 III 1984 zwolniona. W V 1984 ponownie zatrzymana na kilka godzin (przewieziona do WUSW w Katowicach). Po czasowym ograniczeniu aktywności, od 1985 ponownie kolporterka: organizatorka punktów odbioru prasy na terenie Piekar Śląskich (z Piotrem Polmańskim i Henrykiem Książkiem). Do 1989 zaangażowana w zbieranie składek związkowych; aktywna uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

1989-1992 członek KO „S”. Od 1992 przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej „S” Oświata Ziemi Tarnogórskiej, od 2006 członek tej komisji.

1983 – 6 V 1987 rozpracowywana przez Wydz. V-2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Śląsk.

Weronika Rudnicka

Opcje strony

do góry