Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wanat Eugeniusz

Eugeniusz Wanat, ur. 4 I 1947 w Oświęcimiu. Ukończył ZSZ tamże (1965), elektroinstalator.

1965-1968 pracownik prywatnego zakładu instalatorskiego, od 1968 Zakładów Chemicznych Oświęcim (obecnie Firma Chemiczna Dwory SA).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur „S”, organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, organizator oświęcimskich demonstracji przeciw stanowi wojennemu: 15 XII 1981, 13. dnia każdego miesiąca w 1982, 22 VII 1982 pod oświęcimskim Grobem Nieznanego Żołnierza, tam zatrzymany, następnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

W 1989 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Kombinatu „S” w ZChO, 1992-1998 przewodniczący Komisji Kombinatu, wiceprzewodniczący MKK „S” FCh Dwory SA, od 1994 członek ZR, od 1998 przewodniczący Podregionu Oświęcim, członek Prezydium ZR.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Oświęcim

Opcje strony

do góry