Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wancerz-Gluza Alicja

Alicja Wancerz-Gluza, ur. 26 VI 1956 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1979).

1979-1980 nauczycielka w XXII LO im. José Martí w Warszawie, 1980-1983 w LO im. Stefana Batorego tamże. W 1976 sygnatariuszka listu protestacyjnego przeciwko zmianom w Konstytucji.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 współorganizatorka (z Januszem Kostynowiczem) Klubu Oświaty, autorka w piśmie nauczycielskim Regionu Mazowsze „Rozmowy”.

Po 13 XII 1981 pomagała w ukrywaniu działaczy „S” (wyszukiwanie mieszkań). I 1982 – 1989 współzałożycielka, autorka, współredaktor i kolporterka podziemnego pisma „Karta”, w 1982 drukarz; XI 1987 – 1989 współorganizatorka Archiwum Wschodniego, redaktor publikacji z serii Biblioteka Wschodnia. W l. 80. współpracowniczka wydawnictwa Krąg, redaktor książek. 1984-1988 zatrudniona w redakcji wydawnictwa Sigma, 1988-1991 dyr. biura Zarządu Zakładów Informatycznych Wola.

Od 1991 członek Zarządu Ośrodka KARTA, od 1996 koordynator programu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół średnich Historia Bliska, od 2005 odpowiedzialna za digitalizację zbiorów Ośrodka.

Współautorka, wraz z zespołem „Karty”, opracowań dokumentujących okres stanu wojennego i represje z l. 80. ''W stanie'' (Przedświt, 1984) i ''Polityczni'' (Przedświt, 1988), wywiadów z uczestnikami wydarzeń Marca ʼ68 ''Krajobraz po szoku'' (1989) oraz pozycji związanych z programem Historia Bliska: ''Prywaciarze 1945-1989'' (2001) i ''Doświadczenia graniczne. Młodzież bada polsko-niemiecką historię'' (2003).

Uchonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

 

Krzysztof Dąbek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry