Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wandycz Zdzisław

Zdzisław Wandycz, ur. 1 V 1949 w Chocianowcu k. Lubina. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Lubinie (1967), LO dla Pracujących w Głogowie (2008).

1967-1972 ślusarz w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego w Lubinie, 1972-1999 młodszy górnik, maszynista maszyn wyciągowych w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń tamże.

W VIII 1980 uczestnik strajku w PBK Lubin. Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Oddziałowej w PBK Lubin.

15-17 XII 1981 członek MKS w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM w Lubinie; 1982-1986 współzałożyciel, członek TKZ w PBK Lubin; organizator pomocy finansowej dla ofiar zbrodni lubińskiej i ich rodzin; od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych w Lubinie, m.in.: „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”; 1983-1986 współzałożyciel, autor, redaktor pisma „Wolny Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. PBK Lubin”. 6 VII 1982 zatrzymany w związku z podejrzeniem o podłożenie ładunku wybuchowego pod kasynem MO w Głogowie. 15 VIII 1985 aresztowany za kolportaż, zwolniony z pracy, osadzony w AŚ w Lubinie, Legnicy i Wrocławiu, 5 XII 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Lubinie na karę 1,5 roku pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 5 lat, 6 XII 1985 zwolniony. 1986-1989 współorganizator Bractwa Oblatów św. Brygidy Dom Głogów, 1986-1987 brat przełożony Kapituły, odpowiedzialny za kontakty z podziemnymi strukturami „S” Zagłębia Miedziowego, współorganizator m.in. pielgrzymek (np. do Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu), Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Mszy za Ojczyznę, wykładów, pikiet ekologicznych w Głogowie. 1986-1989 członek Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębia Miedziowego. W 1986 inicjator Ruchu WiP w Głogowie, w 1987 Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 11 IV 1987 zatrzymany w pociągu relacji Zielona Góra-Warszawa z powodu przeowżenia podziemnych wydawnictw, w V 1987 aresztowany na 1 mies., 8 VI 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń w Głgowie, 22 VI 1987 sprawe umorzono. 30 VIII 1987 uczestnik niezaleznej rocznicy Zbrodni Lubińskiej, 31 VIII 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds wykroczeń w Lubinie. 

25 I 1989 - II 1990 członek prezydium Międzyzakąłdowego Komitetu Organizacyjnego „S” Zagłębia Miedziowego w Legnicy, 1989-1990 przewodniczący MKK „S” w Głogowie.  IV-VI 1989 współzałożyciel, członek KO „S” w Głogowie. 1989-1999 członek KZ „S” w PBK Lubin, III 1990 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR; w 1991 delegat na WZD Zagłębia Miedziowego. 1991-1995 w PC. Od 1999 na emeryturze. 2001-2007 w PiS. Od 2020 współzałożyciel, członek Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej ZagłebiaMiedziowego w Lubinie, 2020-2022 członek Zarządu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), Medlaem Pro Patria (2020), Medalem Stulecia Odzyskanej niepodległości (2020), Krzyżem za Zasługi dla Niepodległości (2020).

W 1982 rozpracowywany przez KW MO w Legnicy w ramach SOR krypt. Podmuch; 30 XI 1982  - IX 1986 przez Wydz. III KW MO w Legnicy/p. V RUSW w Lubinie/p. V RUSW w Głogowie; VIII 1985 - 1986 w ramach SOR krypt. Łucznik; 28 XI 1986 - 1990  przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SOS krypt. Brygada; w 1989 przez p. III RUSW w Głogowie/Wydz. III/WOPP WUSW w Legnicy; w ramach SOS krypt. Spotkanie.

 

Łukasz Sołtysik

Głogów, Lubin, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry