Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19311,Wandycz-Zdzislaw.html
2022-07-06, 05:48

Wandycz Zdzisław

Zdzisław Wandycz, ur. 1 V 1949 w Chocianowcu k. Lubina. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Lubinie (1967), LO dla Pracujących w Głogowie (2008).

1967-1972 ślusarz w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego w Lubinie, 1972-1999 młodszy górnik, maszynista maszyn wyciągowych w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń tamże.

W VIII 1980 uczestnik strajku w PBK Lubin; od IX 1980 w „S”; członek Komisji Oddziałowej w PBK Lubin.

15-17 XII 1981 członek KS w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM w Lubinie; 1982-1986 współzałożyciel i członek TKZ w PBK Lubin; organizator pomocy finansowej dla ofiar zbrodni lubińskiej i ich rodzin; od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych w Lubinie, m.in.: „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”; 1983-1986 współzałożyciel, autor, redaktor pisma „Wolny Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. PBK Lubin”. 6 VII 1982 zatrzymany w związku z podejrzeniem o podłożenie ładunku wybuchowego pod kasynem MO w Głogowie. 15 VIII 1985 aresztowany za kolportaż, zwolniony z pracy, przetrzymywany w AŚ w Lubinie, Legnicy i Wrocławiu, 5 XII 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat, 6 XII 1985 zwolniony. 1986-1989 współorganizator Bractwa Oblatów św. Brygidy Dom Głogów, 1986-1987 brat przełożony Kapituły, odpowiedzialny za kontakty z podziemnymi strukturami „S” Zagłębia Miedziowego, współorganizator m.in. pielgrzymek (np. do sanktuarium maryjnego w Grodowcu), Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Mszy za Ojczyznę, wykładów, pikiet ekologicznych w Głogowie. Od 1986 członek Międzyzakładowego Komitetu Wykonawczego „S” Zagłębie Miedziowe. W 1986 inicjator Ruchu WiP w Głogowie, w 1987 Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W V 1987 aresztowany na 1 mies.

Od 25 I 1989 członek Prezydium MKO „S” Zagłębia Miedziowego w Legnicy, 1989-1990 przewodniczący MKK „S” w Głogowie; współzałożyciel KO „S” w Głogowie. 1989-1999 członek KZ „S” w PBK Lubin, w 1989-1990 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR; w 1991 delegat na WZD Zagłębia Miedziowego. 1991-1995 w PC. Od 1999 na emeryturze. 2001-2007 w PiS.

Od 28 XI 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SOS krypt. Brygada.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony