Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Warchał Maria

Maria Warchał, ur. 12 IV 1940 w Dobkowicach k. Jarosławia. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Przemyślu (1972).

1972–1973 nauczycielka w SP w Reczpolu, 1973–1975 kierownik przedszkola w Krasiczynie, 1975–1979 nauczycielka SP nr 2 w Przemyślu, 1979–1982 nauczycielka i wychowawczyni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych tamże.

1980–1981 założycielka punktów katechetycznych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Przemyślu i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Specjalnym tamże.

Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przew. Komitetu Założycielskiego „S” w zakładzie pracy. Współorganizatorka „S” pracowników oświaty w Przemyślu. Od 5 XII 1980 wiceprzew. Międzyszkolnej Komisji Związkowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania tamże. I–II 1981 uczestniczka (z ramienia Regionu Południowo-Wschodniego) strajku ustrzycko-rzeszowskiego. Od 11 II 1981 członek prezydium Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego. Od 5 XII 1981 przew. Międzyszkolnej Komisji Związkowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu. 1981 członek KK „S” Pracowników Oświaty i Wychowania ds. rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz ds. rozmów w Sejmie PRL nt. Karty praw i obowiązków nauczycieli.

12/13 XII 1981 uniknęła zatrzymania, na pocz. stanu wojennego w ukryciu, 29 XII 1981 zgłosiła się do KW MO w Przemyślu.

30 XII 1981 internowana, po przewiezieniu nieprzyjęta do Ośr. Odosobnienia w Nisku, osadzona w AŚ w Jarosławiu, 2 I 1982 przewieziona do szpitala AŚ w Krakowie, 4 III 1982 zwolniona i przewieziona do Kliniki Endokrynologicznej AM w Krakowie, tam leczona przez 2 miesiące. Po powrocie do Przemyśla decyzją Wojewódzkiego Kuratora Oświaty i Wychowania zawieszona w czynnościach nauczyciela i wychowawcy. Przesłuchiwana i zastraszana przez funkcjonariuszy SB.

Od 31 I 1983 na emigracji w USA.

1989–2002 prace dorywcze. 1992–1994 i od 2010 członek Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago. 1990–1999 Związku Ziem Wschodnich tamże. Od 2002 na emeryturze.

Uhonorowana Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” (2015), medalem 35-lecia NSZZ „S” (2015), odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry