Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Warda Józef Emil

Józef Emil Warda, ur. 21 I 1955 w Krzczonowie k. Lublina. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika (1983).

1975-1977 założyciel, reżyser i aktor studenckiego Teatru Ego w Lublinie. 1978-1979 współpracownik teatru alternatywnego Grupa Chwilowa tamże. 1979-1983 współpracownik Teatru Provisorium. V 1977 sygnatariusz petycji do Sejmu PRL w sprawie powołania komisji poselskiej do zbadania przebiegu wydarzeń VI 1976.

Od X 1980 członek NZS; współzałożyciel TKZ NZS UMCS; członek redakcji pisma niezależnego „Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów” (początkowo jako „Biuletyn TKZ NZS UMCS”); uczestnik akcji strajkowych (w tym strajku radomskiego).

13-14 XII 1981 uczestnik strajku studenckiego i członek KS w Akademickim Centrum Kultury Chatka Żaka, a nast. w Domu Studenckim Grześ w Miasteczku Akademickim w Lublinie; 15-16/17 XII 1981 uczestnik strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów w Lublinie.

XII 1981/I 1982 – II 1982 współinicjator, członek redakcji i drukarz pism podziemnych: „Biuletyn Informacyjny NZS Lublin. Wydanie Wojenne” oraz „Informator «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” (wraz z Krzysztofem Hariaszem, Arkadiuszem Kutkowskim i Wiesławem Ruchlickim); 17 II 1982 zatrzymany, 18 II 1982 internowany i osadzony w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Lublinie i Kwidzyniu; 21 X 1982 zwolniony. 1982-1983 kolporter współpracujący z Zygmuntem Kozickim (podziemne wydawnictwo Vademecum). Od 1983 na emigracji w USA. 1985-1989 producent i aktor kilku spektakli teatralnych prezentowanych w USA i Berlinie Zachodnim. Współwłaściciel dwóch restauracji na Manhattanie w Nowym Jorku (od 2006 The Waverly Inn i od 2010 Beatrice Inn).

16 V 1977 – 15 III 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Niepewni oraz 10 IX 1982 – 27 IX 1983 w ramach KE krypt. Grafik.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry