Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Warda Leonard

Leonard Warda, ur. 10 X 1940 w Juncewie k. Żnina. Ukończył ZSZ w Wągrowcu (1958). 1965–1972 w PZPR.

1959–1974 ślusarz w Zakładach Aparatury Chemicznej Chemet w Tarnowskich Górach, 1974–1982 w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos tamże.

21–22 VIII 1980 uczestnik strajku w Fazosie. Od IX 1980 w „S”; X – XII 1981 wiceprzew. KZ.

14–17 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie. 17–21 XII 1981 w ukryciu. 21 XII 1981 aresztowany po powrocie do pracy, osadzony w AŚ w Zabrzu, 16 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Raciborzu i Wrocławiu, od 23 XI 1982 przerwa w odbywaniu kary ze wzgl. na stan zdrowia, 20 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy. 1983–1988 ślusarz-monter w prywatnym warsztacie instalatorstwa sanitarnego, centralnego ogrzewania i gazu w Tarnowskich Górach, 1982–2000 współorganizator mszy za Ojczyznę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, współorganizator i uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. 1988–1990 pracownik w prywatnej firmie AZ Ludwika Dziwisa w Tarnowskich Górach.

1990–2000 przywrócony do pracy w Fazosie, ślusarz-brygadzista, od 2000 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1981–1982 rozpracowywany przez Grupę Operacyjną w Bytomiu Wydz. IIIA/Wydz. V/Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach KE krypt. Spiker; 12 I – 5 VI 1982 przez Wydz. V/Wydz.V-2 KW MO w ramach SOR krypt. Błysk.

Tomasz Kurpierz|Jarosław Neja|Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony

do góry