Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wardalski Justyn

Justyn Wardalski,  ur. 13 I 1940 w Bydgoszczy. Ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Bydgoszczy (1957).

1957–1964 monter-technik Odcinka Łączności PKP w Pile, 1964–1998 referent, nast. specjalista w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego tamże.

W VIII 1980 uczestnik wieców poparcia dla postulatów MKS w Stoczni. Od IX 1980 w „S”; IX 1980 przew. Komitetu Założycielskiego w ZNTK w Pile, nast. sekretarz KZ, od IV 1981 wiceprzew. KZ. 1980–1981 autor w niezależnym piśmie „Solidarność Pilska”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wronkach, Gębarzewie i Kwidzynie, 18 XI 1982 zwolniony. XII 1982–1988 wspierał RKW Region Piła kolporter podziemnych wydawnictw: pism (m.in. „Lech”) i książek; organizator akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórek składek na rzecz osób represjonowanych, działalności samokształceniowej i kultury niezależnej.

1989 członek KZ przy ZNTK w Pile. 2 IV 1989 – 1991 przew. Regionalnego KO Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk. W VI 1989 przew. Komitetu Wyborczego KO i Wojewódzkiej Komisji Wyborczej (senat). Członek ROAD/UD/UW; 1991–1992 pełnomocnik ROAD w Pile; 1992–1994 przew. Rady Regionalnej UD tamże, 1999–2005 przew. Rady Regionalnej UW tamże. Od 1998 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

31 III 1981 – 7 IV 1988 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Pile w ramach SO krypt. Zajezdnia/KE krypt. Łącznik.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony

do góry