Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wardęga Jarosław Piotr

Jarosław Piotr Wardęga, ur. 11 V 1964 w Zgorzelcu. Ukończył LO w Lubaniu Śląskim (1983).

1983-1989 współorganizator Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu; członek NZS, współzałożyciel Inicjatywy Walki Czynnej, kolporter pism podziemnych, m.in.: „Szkoły Podziemnej”, „Strzelca”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”, książek paryskiej „Kultury”, Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa na terenie Wrocławia. W 1987 współzałożyciel Pomarańczowej Alternatywy Alternatywy „Alternatywy”, rocznik polityczny wydawany przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej w Krakowie w l. 1986–1989. we Wrocławiu i koordynator jej działalności w całej Polsce. Od 1987 najbliższy współpracownik Józefa Piniora. 1987-1990 członek założyciel PPS (od 1988 PPS-Rewolucja Demokratyczna). 1987-1988 wicedyr., 1988-1989 dyr. Biura PPS-RD przy Partii Pracy w Londynie, emisariusz partii przy Rządzie RP na Uchodźstwie; 1989-1990 dyr. Biura Informacyjnego PPS-RD we Wrocławiu.

W 1989 prowadził akcję propagandową nawołującą do bojkotu wyborów 4 VI 1989. 1990-1993 dyr. Biura Prasowego MKK „S” Wrocław; 1993-1997 działacz i lokalny lider; 1997-2001 współzałożyciel i lider dolnośląskiej Chrześcijańskiej Demokracji III RP. 1993-1997 dyr. biura poselskiego BBWR posła Zdzisława Pisarka, 1997-2000 asystent prezesa w Wistal SA we Wrocławiu, 2000-2001 szef działu marketingu w Ruch SA tamże, 2001-2002 doradca public relations w KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 2002-2005 z-ca pełnomocnika ds. integracji europejskiej w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, 2004-2009 dyr. biura poselskiego posła do Parlamentu Europejskiego Józefa Piniora.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry