Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wasilewski Jan Krzysztof

Jan Krzysztof Wasilewski, ur. 30 III 1952 w Lublinie. Ukończył Technikum Łączności (1971), następnie studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kierunek teologia i historia sztuki.

1978-1981 instruktor kulturalno-oświatowy w Lubelskim Domu Kultury. Od 1979 współpracownik niezależnego pisma „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”: redaktor tekstów, autor grafik, drukarz, kolporter.

W 1980 redaktor i drukarz „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ «S» Regionu Środkowo-Wschodniego”, prasy związkowej „S” RI; od VI 1981 zatrudniony w ZR Środkowo-Wschodniego w Lublinie.

13 XII 1981 po pacyfikacji siedziby ZR przez ZOMO brał udział w wyniesieniu i ukryciu archiwaliów i sprzętu poligraficznego; 13-17 XII 1982 uczestnik strajków w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów i FSC, redaktor i drukarz „Lubelskiego Informatora Strajkowego NSZZ «S»” i innych materiałów informacyjnych, po pacyfikacji strajków ukrywał się; 17 I 1982 aresztowany, oskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie w trybie doraźnym o kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu stanu wojennego, 22 VI 1982 skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1982-1984 współredaktor i organizator oraz drukarz i kolporter pisma „Spotkania”; w 1985 dzięki pożyczce z Funduszu Wydawnictw Niezależnych założył własne wydawnictwo, firmowane dla kamuflażu różnymi nazwami: Wolna Spółka Wydawnicza, Gdzieś w Polsce, Medium, Komitywa, Radiator i Reset, publikujące głównie książki historyczne (współpracownicy: żona Jolanta Wasilewska, Piotr Mordel, Henryk Wójcik, Janusz Bodio, Jerzy Lakutowicz). 1986-1988 zatrudniony jako introligator w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.

1989-1990 współwłaściciel Wydawnictwa Test, 1990-1992 sekretarz i redaktor techniczny w „Gazecie Wyborczej. Lublin”, 1992-1994 producent reklam i szef programu w Bis Media – Radio Puls, od 1994 twórca, kierownik i redaktor zespołu telegazety, później serwisu internetowego w Oddziale Regionalnym TVP w Lublinie; autor i prowadzący witryn internetowych twórców kultury (np. raduli.info, arceoart.us). 2000-2008 autor i redaktor witryny Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (kul.lublin.pl).

Wyróżniony nagrodą Polcul Foundation (1982) i odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1984-1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Bibliotekarz.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry