Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wasilewski Józef

Józef Wasilewski, ur. 1 I 1944 w Goworowie k. Ostrołęki. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie (1974).

W 1958 uczeń w prywatnym zakładzie stolarskim w Szczecinie, w 1959 uczeń-elektryk w Hucie Szczecin, 1959 – III 1982 elektromechanik okrętowy i brygadzista w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, Wydz. W-3. 1964-1970 w PZPR. 17-22 XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni, członek służby porządkowej; 22-25 I 1971 członek KS tamże.

15-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni, współpracownik przewodniczący MKS Mariana Jurczyka; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. W-3 Stoczni. 13/14 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni, odpowiedzialny za zabezpieczenie dokumentów „S”, następnie do X 1982 w ukryciu (pod Olsztynem, w Gryficach i Szczecinie), poszukiwany listem gończym, 28 X 1982 aresztowany, osadzony w AŚ KW MO w Szczecinie, od 5 XII 1982 w AŚ w Szczecinie, 27 II 1983 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Goleniowie, 29 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; w III 1982 zwolniony z pracy. 1983-1993 kierownik robót elektrycznych w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Od VIII 1983 działacz podziemia poza strukturami zakładowymi: dostawca materiałów poligraficznych dla podziemnych wydawnictw, kolporter, organizator zbiórki pieniędzy na pomoc represjonowanym (szczególnie na rzecz ofiar tzw. procesu bydgoskiego); działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława Kostki. Wielokrotnie przesłuchiwany.

1993-2000 mechanik w piekarni-cukierni w Szczecinie, od 2000 na emeryturze. Członek Niezależnego Ruchu Społecznego w Szczecinie.

Do 16 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Kwesta.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry