Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wasilewski Krzysztof Henryk

Wasilewski Krzysztof Henryk, ur. 2 IX 1960 w Białymstoku, zm. 24 IX 2011 tamże. Ukończył LO dla Dorosłych (2002).

1980–1981 pracownik Ośrodka Transportu Leśnego w Białymstoku.

Od 1980 w „S”; mąż zaufania KZ w zakładzie. W XI 1981 zwolniony z pracy za działalność związkową.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, 1982–1989 drukarz podziemnych pism „Nasz Głos”, „Jutrzenka”, „Biuletyn Informacyjny Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność»” (w kontakcie ze Stanisławem Przestrzelskim, któremu przekazywał do druku pisma, w tym „Nasz Głos”). 1983 sanitariusz w Kolumnie Transportu Sanitarnego; kolporter podziemnych wydawnictw (także plakatów i ulotek przewożonych karetką). 1984 zatrudniony na poczcie, nast. zwolniony. Pozostawał bez zatrudnienia, utrzymywał się z uprawy i sprzedaży pomidorów; w ukryciu do amnestii w 1984 (pomocy udzielał mu Jan Beszta-Borowski).

X 1989 – 1998 na emigracji w Kanadzie, nast. w USA. Po powrocie do Polski własna działalność gospodarcza. Od VIII 1999 członek Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, skarbnik (od 2001 wiceprzew., od 2006 przew.) Od 2004 pracownik Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1981–1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Białymstoku w ramach KE/SOR krypt. Odrodzenie; 6 VI – 16 XI 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW w ramach SOS krypt. Masoni; 11 XI 1983 – 22 V 1984 przez Wydz. III WUSW w ramach KE krypt. Major; 22 V – 24 IX 1984 w ramach SOR krypt. Chińczyk; 19 XII 1984 – 12 XII 1986 przez p. III RUSW w ramach SOS krypt. Kolporterzy.

 

Marek Kietliński

Opcje strony

do góry