Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wasilewski Marek Konrad

Marek Konrad Wasilewski, ur. 16 V 1968 w Poznaniu. Absolwent Artystycznej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Wydz. Edukacji (1993), Central Saint Martins College of Art & Design w Londynie (1998); specjalizacja I stopnia w dziedzinie grafiki (1999), II stopnia w dziedzinie fotografii (2001) na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydz. Komunikacji Multimedialnej, od 2008 prof. zwyczajny.

1983-1985 w ZHP, w 1985 usunięty za działalność opozycyjną; od 1984 działacz Szkolnych Kół Oporu Społecznego, organizator cichych przerw w szkołach 13. dnia każdego miesiąca; 1985-1987 współzałożyciel, autor, redaktor podziemnego pisma SKOS „Echo Dwójki” (we współpracy z: Pawłem Foltynem, Jackiem Wiewiorowskim, Haliną Kaszubiak, Pawłem Kwiatkowskim, Marcinem Bosackim); 1984-1985 organizator kolportażu, punktu kolportażowego, kolporter pism podziemnych, m.in.: „Echa Dwójki”, „Głosu SKOS-ów”, „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Solidarności Poznań”, książek, ulotek, znaczków poczt podziemnych, wydawnictw okolicznościowych. 30 IX 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, 13 XI 1985 zwolniony bez sprawy. 1985-1987 współzałożyciel biblioteczki wydawnictw podziemnych (kilkadziesiąt egz.); współorganizator manifestacji. W VI 1987 podczas wizyty Jana Pawła II w Gdańsku zatrzymany na 48 godz. 1987-1989 członek Międzyuczelnianego Komitetu Koordynacyjnego NZS w Poznaniu, współzałożyciel, autor, redaktor podziemnego pisma „Akapit” (z Michałem Górnym, Katarzyną Kozacką), inicjator (z Przemysławem Bielickim, Radosławem Lewandowskim, Andrzejem Radkem) „Podaj Dalej”; w 1988 i 1989 delegat na III i IV Zjazd NZS. 1987-1989 współorganizator KIK w Poznaniu.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: plakatowanie, współredagowanie wydawnictw. Od 1992 zatrudniony w ASP w Poznaniu: do 1993 asystent stażysta, 1993-1999 asystent w Pracowni Instalacji i Wideo, od 2000 kierownik Pracowni Wideo na Wydz. Komunikacji Multimedialnej; 2006-2008 kierownik Katedry Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu. 1992-2001 członek Stowarzyszenia Czas Czas „Czas”, pismo społ.-polit. wydawane przez SW Oddział Poznań w Poznaniu 1984–1988. Kultury, redakcji pisma „Czas Kultury”, od 2001 redaktor naczelny tegoż. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), British Alumni Society.

Autor książek: ''Sztuka Nieobecna'' (Poznań 2001), ''Seks, pieniądze i religia – rozmowy o sztuce brytyjskiej'' (Poznań 2001), ''Czy sztuka jest wściekłym psem?'' (Poznań 2008), filmów wideo, publikacji w pismach krajowych i zagranicznych; autor, współautor wystaw artystycznych w kraju i zagranicą – m.in.: ''Tryptyk'' – wideoinstalacja, Galeria ON w Poznaniu (1995), ''Words'', Aspex Galery w Portsmouth (1995), ''Bild Wurterbuch'', Galeria Zero w Berlinie (2004), ''Tu nie ma miejsca na sztukę'', Instytut Polski w Wiedniu (2007).

Karolina Bittner

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry