Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wasilewski Piotr

Piotr Wasilewski, ur. 25 XI 1950 w Wieluniu, zm. 4 IV 1993 w East Lansing (USA). Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie (1976).

V-VIII 1977 pracownik Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Hodowli Roślin w Lęborku, IX 1978 – 30 IV 1982 nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Kłaninie (gm. Krokowa).

Od X 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Koła „S” Pracowników Oświaty przy ZSR, członek Sekcji „S” Nauczycieli Ziemi Puckiej.

12 II 1982 na zajęciach w klasie maturalnej Technikum Rolniczego odczytał uczniom Deklarację Ideową Konfederacji Polski Niepodległej. 18 II 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 29 III 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 3 lat więzienia i 1 rok pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, 30 IV 1982 zwolniony z pracy. 27 IX 1982 postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy roczna przerwa w odbywaniu kary, zwolniony 4 X 1982. Po zwolnieniu bez możliwości zatrudnienia.

Od IX 1983 wraz z rodziną na emigracji w USA (w Crystal Falls w stanie Michigan), pracował przy sortowaniu ziemniaków. Od 1984 w East Lansing, monter mebli biurowych w IBD Lansing.

20 II – 13 IV 1982 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt Kolec, nr rejestracyjny 42630.

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Puck

Opcje strony

do góry