Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wasilewski Piotr

Piotr Wasilewski, ur. 25 XI 1950 w Wieluniu, zm. 4 IV 1993 w East Lansing (USA). Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wydz. Rolniczy (1976).

1977 pracownik Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Hodowli Roślin w Lęborku, 1978 –1982 nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Kłaninie k. Krokowej.

Od X 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. Komisji Koła Pracowników Oświaty przy ZSR, członek Sekcji Nauczycieli Ziemi Puckiej.

12 II 1982 na zajęciach w III klasie Technikum Rolniczego odczytał uczniom deklarację ideową KPN. 18 II 1982 zatrzymany, 20 II 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 29 III 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Potulicach. 30 IV 1982 zwolniony z pracy. 27 IX 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił 1 rok przerwy w odbywaniu kary ze wzgl. na trudną sytuację rodzinną; 19 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Od IX 1983 na emigracji w USA. Pracował przy sortowaniu ziemniaków w Crystal Falls w stanie Michigan, od 1984 monter mebli biurowych w IBD Lansing w East Lansing.

20 II – 13 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt Kolec.

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Puck

Opcje strony

do góry