Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wasilewski Tomasz Artur

Wasilewski Tomasz Artur, ur. 17 VI 1962 w Białymstoku. Ukończył SP nr 23 w Białymstoku (1978).

Od 13 XII 1981 drukarz (z bratem Krzysztofem Wasilewskim) i kolporter podziemnych pism „Nasz Głos” i „Biuletyn Informacyjny Zarządu Regionu NSZZ «S»”. 11 VII 1982 aresztowany z członkami siatki kolportażowej Dariusza Boguskiego, osadzony w ZK w Warszawie-Mokotowie, 28 I 1983 zwolniony, 4 VIII 1983 sprawę umorzono na mocy amnestii. 1984 konserwator w ZSZ w Białymstoku. 20 IV 1984 poddany rewizji, podczas której znaleziono podziemne wydawnictwa i ulotki; odtąd w ukryciu. 7 VIII 1984 ujawnił się w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku. Po 1985 członek MKK, drukarz podziemnego pisma „Jutrzenka”. Od 1987 drukarz pisma „Druk Ulotny”.

Od 1989 na emigracji w USA.

2 I – 14 III 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Odrodzenie; 23 III – 19 IX 1984 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS/SOR krypt. Szczur; 13 IX 1984 – 28 VIII 1985 przez Wydz. V/Wydz. III w ramach KE krypt. Minus.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry