Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wasilewski Wacław

Wacław Wasilewski, ur. 23 II 1929 w Smarklicach k. Siemiatycz. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek biologia (1952); doktorat (1961).

Od III 1944 żołnierz AK, następnie do 1947 WiN (nie brał udziału w akcjach zbrojnych). Jako uczeń gimnazjum i liceum w Drohiczynie współtwórca harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, utrzymującej kontakt m.in. ze strukturami podziemnymi podległymi Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. Łupaszka. W VI 1949 uczestniczył w incydencie na pl. Łokietka w Lublinie z wywróceniem samochodu funkcjonariuszy UB, który wjechał w tłum wiernych podczas procesji Bożego Ciała. 1952-1994 adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego na Wydz. Biologii UMCS, lektor związkowy przy organizowaniu „S” w zakładach pracy, od V 1981 członek KZ na UMCS.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, w 1985 hurtowy kolporter pisma „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni”. 13 V 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie, 27 XII 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie na 2 lata więzienia i przepadek samochodu, w którym wiózł wydawnictwa, osadzony m.in. w ZK w Barczewie, zwolniony 2 V 1986 po rozprawie rewizyjnej, w VII 1986 objęty amnestią z jednoczesnym orzeczeniem przez sąd przepadku samochodu. W 1988 członek Grupy Roboczej na rzecz Relegalizacji „S” na UMCS.

1989-1991 członek Komisji Rewizyjnej „S” na UMCS. Od 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Autor ok. 40 publikacji z dziedziny biologii.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991).

1985-1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Śliski; 1988-1989 w ramach SOR krypt. Langusta.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry