Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Waszczyński Stanisław

Stanisław Waszczyński, ks., ur. 22 X 1937 w Charłupi Małej k. Sieradza. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologii (1961). 1961-1963 słuchacz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego. 5 VI 1960 święcenia kapłańskie.

1967-1974 wikariusz w Koninie; 1977-1982 proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie k. Kalisza.

Po 13 XII 1981 odwiedzał rodziny internowanych, zabiegał o zwolnienie więźniów politycznych i wspierał działalność podziemnej „S”. 1982-1988 proboszcz parafii św. Wojciecha w Koninie. W jego parafii przechowywano sztandary „S” konińskich zakładów pracy oraz wota i figurki wykonane przez internowanych w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka i Kwidzynie. Od 1983 udostępniał pomieszczenia parafii na cele Biura Pomocy Charytatywnej, skupiającego represjonowanych działaczy „S” z regionu konińskiego. Współorganizator pielgrzymek działaczy i członków „S” do Lichenia, Częstochowy i Gdańska (na spotkanie z papieżem w VI 1987). Każdego 13. dnia miesiąca odprawiał w kościele św. Wojciecha Msze za Ojczyznę. Współorganizator uroczystości o charakterze religijnym i patriotycznym (np. uroczyste nowenny i msze, spotkania w pomieszczeniach plebanii kościoła św. Wojciecha, wieczornice i uroczyste ślubowanie członków Konfraterni w obecności bp. Romana Andrzejewskiego). W 1984 współorganizator bractwa o nazwie Konfraternia im. ks. Jerzego Popiełuszki, którego działalność wspomagał w następnych latach, tak jak działalność Katolickiego Klubu Dziennikarzy (wydającego gazetkę wywieszaną w gablocie parafialnej pt. „Szczęść Boże”) oraz od 1985 Polskiej Organizacji Harcerskiej. Współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, podczas których występowali aktorzy z Warszawy, oraz spotkań z działaczami opozycyjnymi i katolickimi (np. Wiesławem Chrzanowskim, Andrzejem Wielowieyskim, Stefanem Wilkanowiczem, ks. Józefem Majem, prof. Brygidą Kürbis). Umożliwił funkcjonowanie, usytuowanych na terenie parafii, tzw. skrzynek kontaktowych do kolportażu podziemnych wydawnictw. W 1986 rozpoczął budowę kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Koninie (przy ul. Przemysłowej).

Od 1988 proboszcz parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku, następnie także prałat, wikariusz biskupi włocławski, członek Kolegium Konsultorów Kurii włocławskiej, członek Rady Kapłańskiej. W 1988 organizator i uczestnik zbiórki pieniędzy na rzecz strajkujących w Nowej Hucie. W prowadzeniu niezależnej działalności współpracował m.in. z Ryszardem Stachowiakiem, przewodniczącym ZR „S” w Koninie.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry