Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wądołowski Stanisław

Stanisław Wądołowski, ur. 4 I 1938 w Perkach-Frankach k. Łomży. Ukończył Technikum Mechaniczne w Szczecinie (1966).

1957-1962 pracownik Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia, 1962-1966 nauczyciel w Technikum Budowlanym tamże, 1966-2002 pracownik Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 17-24 XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni, inicjator utworzenia i uczestnik 6-osobowej delegacji (strajkującej załogi, dyrekcji Stoczni i POP PZPR) do dowództwa otaczających Stocznię oddziałów WP i ZOMO, która doprowadziła do zaprzestania strzelania i wycofania oddziałów spod Stoczni; 22-25 I 1971 uczestnik strajku okupacyjnego tamże. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1971-1980 członek ZZ Metalowców, przewodniczący Rady Oddziałowej Szefostwa Technicznego.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni, członek Prezydium MKS, w grupie negocjującej z delegacją rządową, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych; od IX 1980 w „S”, od II 1981 w Prezydium KKP, w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, wiceprzewodniczący KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, zwolniony 30 XI 1982. 1982-1985 organizator spotkań przedstawicieli TKZ, koordynator działań struktur podziemnych „S” Pomorza Zachodniego, X 1986 – XI 1987 członek Tymczasowej Rady Koordynacyjnej Pomorza Zachodniego (z Marianem Jurczykiem, Aleksandrem Krystosiakiem i Marią Zarzycką). W IV 1987 współzałożyciel Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981. 1987-1989 przewodniczący TKZ w Stoczni. W 1987 założyciel Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Myśli Politycznej. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

Od 1989 członek założyciel ZChN, do 1999 prezes Zarządu Pomorza Zachodniego, 1997-2001 członek Prezydium Zarządu Głównego, 2001-2003 członek Rady Naczelnej. W 1991 wiceprzewodniczący wybranej przez załogę Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej SA. 1991-1993 poseł RP z listy WAK, w Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, 1997-2001 poseł RP z listy AWS, w Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Transportu i Łączności. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1972-1975 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach KE krypt. Senator; 1980-1990 przez KW MO/Wydz. III-A/WSiA WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Fajny.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry