Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wawrzyńczak Tadeusz

Tadeusz Wawrzyńczak, ur. 11 IV 1945 w Raciborowie k. Kutna. Ukończył Technikum Mechaniczne (1964). 1964–1986 specjalista technik obróbki skrawaniem/konstruktor w Fabryce Maszyn Rolniczych Kraj w Kutnie.

Od IX/X 1980 w „S”, przew. Komisji Oddziałowej w FMR Kraj, od XII 1980 członek KZ tamże.

13 XII 1981 uczestnik strajku w Zakładach Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Rolniczych Agromet, tego dnia internowany, osadzony w KW MO w Płocku, Ośr. Odosobnienia we Włocławku i w Kwidzynie (głodówka protestacyjna), 12 VIII 1982 zwolniony.

Członek grupy skupionej wokół ks. Mariana Lipskiego przy sanktuarium w Głogowcu, 1982 organizator pomocy dla rodzin internowanych, kolporter podziemnych wydawnictw (ulotek, broszur, gazetek, podziemnej prasy (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Niepodległość”) i publikacji (m.in. Polemika o deklaracji praw człowieka). We współpracy z Grzegorzem Pasińskim wykonywał pieczątki, przypinki, nadruki na banknotach (m.in. „Wrona nas nie pokona” na 10 i 20 zł), utrzymywał kontakty z działaczami podziemia z Warszawy, Wrocławia i Płocka. 1983–1984 związany z TKK NSZZ „S” Ziemi Kutnowskiej, kolporter „Obserwatora Kutnowskiego”. 14 V 1984 aresztowany pod zarzutem udziału w organizacji terrorystycznej, osadzony w AŚ w Kutnie, Płocku i Warszawie, 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, XI 1984 inicjator i sygnatariusz petycji o podziemiu kutnowskim i szykanach ze strony SB wysłanej na Zachód za pośrednictwem Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, IV 1985 współinicjator utworzenia pamiątkowych tablic wmurowanych w kościołach św. Jana w Kutnie i św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. IV/V 1985 współorganizator i uczestnik protestu głodowego w sanktuarium w Głogowcu (m.in. z Lucyną Łysio, Lechem Kopciem, G. Pasińskim, Jackiem Pawłowiczem, Tadeuszem Zielińskim), informacje o przebiegu protestu przekazywała do RWE Elżbieta Wawrzyńczak, 1985 kilkakrotnie wzywany na przesłuchania, I 1986 zwolniony dyscyplinarnie z pracy, 1986 inicjator Komitetu Pogotowia Głodujących, 1986–1987 członek, nast. współpracownik RKW NSZZ „S” Ziemi Kutnowskiej.

1986–1987 palacz w Gospodarstwie Ogrodniczym w Muchnicach Nowych, 1987 przedstawiciel handlowy w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Koninie, 1987–1989 Spółdzielni Pracy Unicum/PPH Loran CKM w Warszawie, 1989–1992 FMR Kraj, 1993–2010 Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie, od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

1983–1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Płocku/Ref. V RUSW w Kutnie w ramach SOR krypt. Handlarz; 1984–1987 przez Wydz. V/VI KW MO w Płocku/Ref. V/VI RUSW w Kutnie w ramach SOR krypt. Konstruktor II; 1987–1989 przez Wydz. III KW MO w Płocku/Ref. III RUSW w Kutnie w ramach SOR krypt. Baszta.

Milena Przybysz-Gralewska

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry