Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wawrzynowicz Zbigniew

Zbigniew Wawrzynowicz, ur. 18 III 1951 w Świdnicy. Ukończył II LO w Dzierżoniowie (1969).

1969–1973 robotnik, nast. pracownik Zakładowego Domu Kultury Zakładów Przemysłu Bawełnianego Silesiana w Dzierżoniowie, 1973 – 1981 stolarz drzewny w Spółdzielni Pracy Wyrobów Drzewnych Technodrzew tamże.

29–31 VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS, łącznik pomiędzy strajkującymi zakładami Dzierżoniowa. Od IX 1980 w „S”; od IX wiceprzew. Terenowej Komisji Porozumiewawczej w Dzierżoniowie, od V 1981 pracownik MKK Ziemia Dzierżoniowska, od VII ZR Dolny Śląsk przy MKK Ziemia Dzierżoniowska odpowiedzialny za łączność teleksową i przygotowywanie informacji dla zakładów. XI 1980 – X 1981 współzałożyciel, redaktor i drukarz niezależnego pisma „Nic o Nas bez Nas”, od II 1981 w redakcji „Niezależnego Słowa”. W VI 1981 współzałożyciel (z Błażejem Michałowskim i Zbigniewem Soleckim) KOWzP w Dzierżoniowie. W XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13–14 XII 1981 wydawca i kolporter komunikatów dot. sytuacji w mieście i o internowanych działaczach. 15 XII zatrzymany, 17 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Wałbrzychu, 4 I 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 2,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK we Wrocławiu i Strzelinie, 18 II 1982 SN podwyższył wyrok do 4 lat. 12 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa, 18 VIII Sąd ŚlOW we Wrocławiu złagodził karę do 2 lat. 1983–1986 ponownie stolarz w Technodrzewie, 1986 stolarz w Zakładach Radiowych Diora w Dzierżoniowie; 1986–1988 pracował na umowy zlecenie dla Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Świetlik w Gdańsku. W 1986 założyciel, redaktor i wydawca satyrycznego podziemnego pisma „Koleżeńska Gazetka Bezpartyjnych (KGB)”. 1988–1992 pracownik Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych i Specjalistycznych Atlas w Dzierżoniowie.

1992–2004 bez zatrudnienia, prace dorywcze; 2004–2005 pracownik gospodarczy w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Roztoczniku; 2005–2007 bez zatrudnienia, prace dorywcze; od 2007 pracownik Hi-P International w Bielanach Wrocławskich.

5 VI 1984 – 29 III 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR.

Ewa Chabros

Dzierżoniów, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry