Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wegner Mariola

Mariola Wegner, ur. 6 IV 1954 w Gdańsku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (1978), studiów podyplomowych: z dziedziny nauk politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1981), oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim (1985); 1978–1979 studentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1986–1987 nauki społecznej kościoła w studium przy Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie.

1973-1978 zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Akademickiego. 1978-1990 wychowawczyni w Zakładzie Wychowawczym im. Janusza Korczaka (od 1980 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”; organizatorka, następnie wiceprzewodnicząca KZ w OSW.

1986-1987 wiceprzewodnicząca KPN, następnie do 1997 szefowa VIII (później III) Obszaru partii. Od 1986 organizatorka kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych w środowisku KPN i (poprzez RKW „S”) w zakładach pracy; organizatorka manifestacji patriotycznych KPN w Toruniu, Bydgoszczy, Elblągu; współorganizatorka (w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy) Mszy za Ojczyznę. W VIII 1988 reprezentantka KPN podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; 1988-1989 autorka tekstów, redaktor w „Posłańcu”, autorka tekstów w „Gazecie Polskiej”.

1990-2005 dyrektorka, następnie nauczycielka w Szkole Specjalnej nr 19 w Toruniu, od 2005 na emeryturze. 1993-1995 przewodnicząca Toruńskiej Rady Osób Niepełnosprawnych; od 2006 wiceprzewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Gospodarczej Pro Europa.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry