Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Weber Jerzy

Jerzy Weber, ur. 1 XII 1947 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. geologia (1972), doktorat (1978), habilitacja (1995), profesor (od 2002).

Od 1973 zatrudniony w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) we Wrocławiu. W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Uczelnianej „S”. 1980-1981 redaktor „Komunikatu”, pisma KZ/KU „S” AR. W 1981 członek ZR „S” Dolny Śląsk, delegat na I KZD.

13-15 XII 1981 przewodniczący KS w AR, następnie do IX 1982 w ukryciu; współpracownik RKS „S”. W 1982 współorganizator Radia „S” we Wrocławiu, redaktor pisma „Solidarność AR”. 10 XI – 10 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, Strzelinie i Grodkowie. 1983-1985 redaktor pisma AR „Informacja”.

1990-1993 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych w kraju i za granicą, m.in. 1995-2003 skarbnik i 2003-2005 wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych; 1999-2007 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Autor licznych publikacji naukowych.

24 III 1979-22 X 1982 zarejestrowany jako wywiadowca AWO Zarządu II Sztabu Generalnego WP o ps. „Szczęsny” (rozpoznawanie obiektów wojskowych na terenie RFN). Po 13 XII 1981 r. zerwał kontakt z funkcjonariuszami Zarządu II.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry