Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Weber Jerzy

Jerzy Weber, ur. 1 XII 1947 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek geologia (1972), doktorat (1978), habilitacja (1995), profesor (od 2002).

Od 1973 zatrudniony w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego Akademii Rolniczej/Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Uczelnianej „S”. 1980-1981 redaktor „Komunikatu” pisma „S” AR. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, nast. członek ZR Dolny Śląsk, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13-15 XII 1981 przewodniczący KS w AR, następnie do IX 1982 w ukryciu; współpracownik RKS Dolny Śląsk. W 1982 współorganizator Radia „S” we Wrocławiu, redaktor podziemnego pisma „Solidarność AR”. 10 XI – 10 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, Strzelinie i Grodkowie. 1983-1985 redaktor pisma AR „Informacja”. 30 X 1984 członek-założyciel Komisji Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu, następnie w XI 1984 przesłuchany. 

1990-1993 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych w kraju i za granicą, m.in. 2003 członek założyciel European Geosciences Union (EGU), 2003-2007 Prezydent Soil System Sciences EGU, 2008-2010 Prezydent International Humic Substances Society, 2011-2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych, 2015-2017 Prezydent International Society for Environmental Geochemistry, od 2018 członek korespondent Katalońskiej Akademii Nauk Weterynaryjnych w Barcelonie.  

Autor licznych publikacji naukowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Złotym Krzyżem Zasługi (1994), uhonorowany przez Region Dolny Ślask NSZZ Solidarność medalem Niezłomni (2011).

24 III 1979-22 X 1982 zarejestrowany jako wywiadowca AWO Zarządu II Sztabu Generalnego WP o ps. „Szczęsny” (rozpoznawanie obiektów wojskowych na terenie RFN). Po 13 XII 1981 r. zerwał kontakt z funkcjonariuszami Zarządu II.

 

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry