Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Weber Ewa Krystyna

Ewa Krystyna Weber, ur. 18 III 1947 w Sopocie. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Transportu Morskiego i Ekonomii (1972).

W III 1968 uczestniczka demonstracji studenckich w Szczecinie.

1972–1974 inspektor ds. eksploatacji w PŻM w Szczecinie, 1974–1982 ds. żeglugi promowej w dziale Żeglugi Promowej PLO tamże, od 1977 insp. linii skandynawskiej w Dziale Żeglugi Liniowej.

W VIII 1980 członek KS w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; w X 1980 członek KZ ds. socjalnych. W 1980–1981 oddelegowana (z Bożeną Wolnik i Krzysztofem Jagielskim) do współpracy z zespołem francuskich i polskich socjologów (Alain Touraine, Jan Strzelecki, Ireneusz Krzemiński, Grażyna Gęsicka) badających fenomen „S” w Polsce („Solidarity. The Analysis of a Social Movement Poland 1980 - 81”).

Po 13 XII 1981 organizatorka pomocy rodzinom internowanych i więzionych (dostarczała lekarstwa, żywność, odzież, m.in. rodzinie Andrzeja Milczanowskiego), tłumaczka dla Amnesty International grypsów od Andrzeja Kamińskiego z Ośrodka Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim z listą nazwisk internowanych, informacjami o miejscach przetrzymywania oraz sytuacji internowanych i ich rodzin; tłumaczyła mowy obrońców w tzw. procesie jedenastu w Bydgoszczy, przekazywanych nast. na Zachód, autorka i kolporterka ulotek zw. z procesem. Kolporterka (z Bożeną Wolnik) w Szczecinie oraz dla marynarzy podziemnych wydawnictw, m.in. pism „KOS”, „Jedność w Podziemiu”, „BIS” oraz książek Instytutu Literackiego w Paryżu i wydawnictw NOWa, KOS, V, współorganizatorka przerzutu radiostacji w częściach (akcja Piotra Mynca) do Gdańska. W 1982 przesunięta do Działu Rozliczeń w PLO. Od V 1983 autorka w piśmie „Obraz” (ps. Krystyna). 1983–1988 na skutek działań operacyjnych SB skierowana wraz z mężem do pracy w strukturach PLO w Korei Płn., tłumaczka. W 1988 powróciła do Polski; uczestniczka pomocy dla strajkujących w porcie i w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. 1988–2002 z-ca kierownika działu Żeglugi Promowej PLO/Euroafrica.

Od 24 X 1989 członek KZ. W 1989 organizatorka szczecińskiej grupy Amnesty International, 1994–1999 przew. Amnesty International Polska. 1989–1996 członek-założyciel Stowarzyszenia Sybiraków/Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Neutrum w Szczecinie, 1992–1994 dyr. Biura Poselsko-Senatorskiego UD/UW tamże, 1994–1999 dyr. biura Pomorskiego Konsorcjum Zdrowia tamże, 1999–2002 z-ca kierownika Działu Zagranicznego w Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, 2002– 2004 sekretarka w Kapitel Konsulting w Szczecinie. Od 2005 na emeryturze.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry