Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wichliński Sławomir

Sławomir Wichliński, ur. 25 I 1949 w Kościelnej Wsi k. Kalisza. Ukończył Technikum Mechaniczne przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu (1970).

1963-1982 zatrudniony w WSK w Kaliszu (od 1992 WSK PZL Kalisz SA).

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w WSK, VI-VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego.

Po 13 XII 1981 członek nieformalnej grupy podziemnej w WSK (m.in. z Józefem Dzbanyszkiem), wykonawca pieczęci z napisami antykomunistycznymi do ostemplowywania ścian zakładu. Od I 1982 współzałożyciel i członek Podziemnego Komitetu „S” Wielkopolska Płd. (później Tymczasowy Komitet Koordynacyjny Kalisz), drukarz i kolporter podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”, kolporter prasy podziemnej (m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletynu Informacyjnego TKK Wielkopolska Południowa”). 12 II 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Kaliszu (pobity podczas przesłuchania), następnie w AŚ w Ostrowie Wlkp., 10 V 1982 areszt uchylono; po wyjściu w ukryciu, w tym czasie liczne rewizje w mieszkaniu; po odwołaniu prokuratorskim areszt przywrócono; 11 X 1982 zatrzymany we Wrocławiu, osadzony w tamtejszym AŚ, pobity; po 5 dniach internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 6 XII 1982, za bramą zatrzymany na 48 godz. w AŚ we Wrocławiu, 25 I 1983 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, w VIII 1983 karę darowano na mocy amnestii. W XI 1982 zwolniony z pracy, następnie bez zatrudnienia. 1 V 1983 uczestnik manifestacji „S” w Kaliszu. 1983-1984 związany z pismami podziemnymi „Magazyn Polski Walczącej” i „Społeczeństwu Kalisza do Przemyślenia”. Od IX 1983 współpracownik podziemnej Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz–Konin–Sieradz i pisma „Nasza Solidarność”. XI 1984 – II 1985 zatrudniony w Zakładach Meblarskich w Kaliszu, po 3 mies. zwolniony.

Od VIII 1985 na emigracji w Australii; 1985-1989 zatrudniony w Betts Electric Motors w Sydney jako szlifierz precyzyjny, od 1989 w wytwórni kabli wysokonapięciowych i światłowodowych Prysmian Power Cables Australia na stanowisku operatora maszyn.

Od 20 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Światło; od 13 XII 1982 w ramach KE krypt. Kalkulator; od 6 X 1983 w ramach SOR krypt. Układ.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry