Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wichorowski Ryszard Nikodem

Ryszard Nikodem Wichorowski, ur. 3 IV 1937 w Kolonii Józefek k. Czemiernik. Ukończył Technikum Mechaniczne w Zamościu (1970).

1961–1993 kierowca, kontroler techn, dyspozytor, dyżurny ruchu, inspektor ds. wojskowych, dyr. ds. techn. w Przedsiębiorstwie PKS tamże.

Od 1980 w „S”; wiceprzew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, od 28 XI 1980 członek MKZ w Zamościu, od 25 VII 1981 sekretarz Zarządu Oddziału w Zamościu Regionu Środkowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie; od 1 XII 1982 na przepustce; 6 XII 1982 formalnie zwolniony. 1983–1989 kolporter podziemnych wydawnictw m.in. pisma „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”. 1983–1985 współorganizator i uczestnik pomocy finansowej rodzinom osób represjonowanych w woj. zamojskim, zbiórek pieniężnych wśród załogi PKS w Zamościu; przekazywał je pod adresy wskazanych rodzin.

6 II 1989 – 1992 przew. Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ. Od ok. 10 II 1989 współzałożyciel i członek Komitetu Założycielskiego „S” Oddział w Zamościu. W 1989 członek TZR Środkowo-Wschodniego. 5 IV 1989 – 1990 współzałożyciel i członek prezydium Wojewódzkiego KO w Zamościu. IX 1989-1991 przew. Oddziałowej Komisji Wyborczej „S” w Zamościu. 1989–1991 współzałożyciel i przew. MKK PKS Regionu Środkowo-Wschodniego; współzałożyciel i członek zarządu KKK PPKS w Gdańsku; XI/XII 1989 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, 1989–1991 członek ZR. Od 1993 na emeryturze. W 1995 wiceszef Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich w Zamościu. 1995–1998 współzałożyciel Grupy Inicjatywnej Akcji Katolickiej tamże (od 1998 skarbnik prezydium). 1997–2002 przew. Zarządu Wojewódzkiego Ruchu Solidarni w Wyborach tamże. 2002–2008 w LPR. W 2002 współinicjator KZ Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału w Zamościu, od 2014 członek KZ. Od 1991 członek Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny (m.in. sekretarz).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Złotym Krzyżem Zasługi (2000).

16 IV 1980 – 4 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. II/Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Zamościu w ramach SO krypt. Tranzyt; 27 XI 1980 – 10 III 1983 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w ramach SO krypt. Niezależni; 25 VIII 1982 – 15 II 1989 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Zamościu w ramach KE krypt. Agitator.

Marcin Dąbrowski

Zamość, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry