Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wicik Stanisław Józef

Stanisław Józef Wicik, ur. 9 IV 1958 w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. LO im. Marii Skłodowskiej-Curie tamże (1977); 1977–1980 student Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. 1977–1979, zasadnicza służba wojskowa w Jednostce Specjalnej (JW 4446) w Brzegu n. Odrą (powołany mies. po rozpoczęciu studiów), nast. powrót do WSD. 1980–1984 alumn w Misyjnym Seminarium Duchownym SVD w Pieniężnie, ukończył 3 lata teologii, przed święceniami diakonatu opuścił seminarium. VIII 1984–1986 katecheta w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1984 po nawiązaniu kontaktu z Teresą Klimek i ks. Witoldem Andrzejewskim współpracownik, nast. członek tajnej RKW w Gorzowie Wielkopolskim, organizator druku pism podziemnych: „Feniks”, „Pokolenie”, „Szaniec”, „Sokół” i „Aspekty” (współpraca m.in. z Grażyną Pytlak, Kazimierzem i Arkadiuszem Marcinkiewiczami, Antonim Monachem, Markiem i Waldemarem Rusakiewiczami, Jarosławem i Grzegorzem Sychlami, Jarosławem Wojewódzkim, Krzysztofem Sobolewskim, Romualdem Osipowiczem i Zbigniewem Derwonko) oraz gorzowskiej edycji „Tygodnika Mazowsze”; XI 1984 wprowadził w regionie metodę sitodruku; organizator kolportażu wydawnictw podziemnych spoza Gorzowa Wielkopolskiego oraz emigracyjnych; dokumentował publiczne protesty miejscowej opozycji jako fotograf; 1985–1986 realizator emisji audycji Radia „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim (współpraca z Bronisławem Żurawieckim). 29 VIII 1986 zatrzymany, 30 VIII aresztowany, osadzony w AŚ w Zielonej Górze, 29 IX 1986 zwolniony, 18 XI 1986 postępowanie warunkowo umorzone. Od 1988 na emigracji w Australii, najpierw w Melbourne, od 1989 w Adelajdzie. 1988 w składzie komitetu radiowego niezależnego radia 3ZZZ; 1989–1992 studia na University of South Australia, w zakresie analizy systemów komputerowych. 1992–2000 informatyk w firmie multimedialnej, od 2000 własna działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości. Od 2021 członek United Australia Party – Freedom Party. 1977–1986 rozpracowywany w ramach TEOK.

 

Grażyna Pytlak

Opcje strony

do góry