Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiechowska-Kozłowska Anna

Anna Wiechowska-Kozłowska, ur. 23 IX 1965 w Szczecinie. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej, Wydział Lekarski (1991), w 1998 specjalizacja z chorób wewnętrznych i gastroenterologii, w 1998 dr n. med.

Od 1983 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego u o.o. chrystusowców, spotkań samokształceniowych, warszawskich pielgrzymek akademickich do Częstochowy organizowanych przez ks. Tadeusza Talika TCh, Mszy za Ojczyznę. W VIII i IX 1988 członek Grupy Pomocowej u o.o. jezuitów zapewniającej logistyczne i duchowe wsparcie dla strajkujących portowców, transportowców, kolejarzy, odpowiedzialna za segregacje leków i środków opatrunkowych oraz opiekę medyczną pierwszego kontaktu wśród strajkujących. Od 1988 członek reaktywowanego NZS na Pomorskiej Akademii Medycznej, gospodyni „domu otwartego” dla opozycjonistów, współorganizatorka seansów filmowych, kolporterka wydawnictw podziemnych w środowisku studenckim.

1991-2007 asystent, starszy asystent, adiunkt w Klinice Gastroenterologii PAM, od 2007 specjalista gastroenterolog i kierownik Samodzielnej Pracowni Endoskopii w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry