Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiechowski Seweryn Wiesław

 

Seweryn Wiesław Wiechowski, ur. 3 I 1935 w Białymstoku, zm. 22 VI 2018 w Szczecinie. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydział Lekarski (1958), doktorat (1968), habilitacja (1974), prof. zw. (1982).

1958–1966 asystent, nast. st. asystent w II Klinice Chirurgicznej PAM, 1966–1972 adiunkt na Oddziale Torakochirurgii I Kliniki Chirurgicznej, 1972–1987 kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń w I Klinice Chirurgii, 1984–1987 prorektor PAM ds. nauki, 1987–2002 kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie.

Po XII 1970 ustalał listę ofiar demonstracji na ulicach Szczecina (1980 przekazał ją Stanisławowi Wądołowskiemu).

Od IX 1980 w „S”, przew. KZ, VI 1981 delegat na I WZD, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Pomorza Zachodniego, założyciel niezależnego czasopisma „Solidarność Pomorskiej Akademii Medycznej”. Od 4 XII 1980 członek Szczecińskiego Klubu Katolików.

15 XII 1981 inicjator nadzwyczajnego posiedzenia Senatu PAM, na którym jednogłośnie przyjęto projekt rezolucji wyrażającej sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego. 1982–1988 członek podziemnej grupy skupionej wokół dr. Jana Otto (odpowiedzialny za zbieranie informacji, 1982 dostarczył dwa powielacze redaktorowi pism „OKNO” i „BIS” Jackowi Saukowi). 1986–1990 członek Prymasowskiej Rady Społecznej. 1989–1991 Konwentu Wyborczego do wytypowania kandydatów Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie reprezentujących woj. szczecińskie w wyborach do Sejmu i Senatu.

1990–1996 rektor PAM. 2002–2005 kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie, od 2005 na emeryturze. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2018).

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry