Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wieczorek Edward

Edward Wieczorek, ur. 4 X 1947 w Mierzynie k. Wejherowa, zm. 4 V 2003 w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych (1968) i Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Historycznego (1977).

1969 stażysta w wojsku w randze podporucznika. 1970–1972 górnik w Zakładach Polkowice. 1978–1983 nauczyciel historii w Warszawie.

XII 1981–1989 uczestnik tajnych struktur nauczycielskiej „S”, współpracownik Zespołu Oświaty Niezależnej, wydawcy książek niezależnej edukacji (seria ZEN); współinicjator i współredaktor niezależnego pisma „S” nauczycielskiej „Tu, Teraz” (ps. Jan Legion) oraz „Edukacja i Dialog”; kolporter niezależnej prasy dla nauczycieli warszawskiego Mokotowa (ps. Adam). 1983–1989 st. mistrz ds. nauki zawodu (po negatywnym zweryfikowaniu w czasie stanu wojennego) w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.

Od 1989 dyr. gabinetu ministra, od X 1991 dyr. generalny w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 1990–1998 redaktor nacz. miesięcznika „Społeczeństwo Otwarte”. V 1991–IV 1992 fundator i pierwszy prezes fundacji Edukacja dla Demokracji, członek Rady Fundacji. 1993–1998 dyr. Biura Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, patronującego szkołom niepublicznym. 1998–2000 dyr. Dep. Kadr, Szkolenia i Organizacji MEN. Od X 2000 ponownie dyr. Biura ZG STO. Od VIII 2001 kierownik Wydz. Kadr w Mazowieckim Kuratorium Oświaty. 2003 dyr. X Społecznego LO STO w Warszawie.

Publikacje prac z zakresu zarządzania szkołą i współpracy placówek oświatowych z rodzicami. Autor poradników dla dyr. i nauczycieli.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000).

 

Krzysztof Dąbek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry