Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wieczorek Roman

Roman Wieczorek, ur. 2 VII 1942 w Chełmie Wielkim k. Mysłowic. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą Ministerstwa Górnictwa Węglowego w Mysłowicach (1956).

1956–1957 górnik w KWK Wesoła tamże, 1957–1959 górnik w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych Mysłowice, 1960–1965 magazynier w Wytwórni Urządzeń Wentylacyjnych Chełm Wielki/Fabryce Wentylatorów Fawent w Chełmie Wielkim k. Mysłowic, 1965–1966 górnik w KWK Staszic w Katowicach; 1966–1981 górnik strzałowy w KWK Ziemowit w Lędzinach/Tychach-Lędzinach.

31 VIII–3 IX 1980 współorganizator strajku w Oddziale V w KWK Ziemowit w Lędzinach, członek oddziałowego KS, od IX 1980 w „S”.

15–24 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku pod ziemią, 31 XII 1981 zatrzymany, 2 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach; zwolniony z pracy, 1 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata pozbawienia wolności. Osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku. Od XI 1982 sześciomiesięczna przerwa w odbywaniu kary, nast. przedłużona do IX 1983. IX 1983 zwolniony na mocy amnestii. XI 1982–IX 1983 bez zatrudnienia.

Od IX 1983 na emigracji w RFN. Do IV 1985 na zasiłku dla emigrantów. IV 1985–VII 2005 pracownik produkcji w Volkswagen w Baunatal; od VIII 2005 na emeryturze.

Uhonorowany Medalem 25-lecia NSZZ „S”, „Szablą górniczą” (2005), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

1982 rozpracowywany przez Wydz. V/V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Eugenia.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Lędziny

Opcje strony

do góry