Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiekiera Piotr

Piotr Wiekiera, ur. 9 IX 1954 w Nowym Targu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1967).

1962-1977 w ZSP i SZSP. 1967-1972 zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, 1972-1983 sędzia Sądu Powiatowego w Olkuszu (od 1975 Sąd Rejonowy).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu, następnie przewodniczący KZ „S”. W 1981 delegat na zjazdy regionalne i krajowe „S”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur „S”. 17 XII 1981 zatrzymany (co stanowiło naruszenie immunitetu sędziowskiego), poddany przeszukaniu, zatrzymany na kilka godzin. 18 II 1982 odwołany ze stanowiska sędziego Sądu Rejonowego w Olkuszu za działalność w podziemnych strukturach „S”, 31 III 1983 zwolniony z pracy. 30 IV 1983, po przeszukaniu mieszkania, ponownie zatrzymany na 48 godz. 1983-1990 radca prawny w Inżynierskiej Spółdzielni Pracy w Krakowie.

W 1989 przewodniczący KO w Olkuszu. W VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej do Sejmu, wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Jaworznie. 1990-1994 radny Rady Miasta i Gminy Olkusz z listy KO, następnie członek Zarządu Miasta i Gminy. 1990-1992 radca prawny w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie, od 1992 radca prawny i współwłaściciel Kancelarii Prawniczej Victor S.c. w Olkuszu. Delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. i III KZD „S”.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

Olgierd Dziechciarz

Opcje strony

do góry