Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiedeńska Jolanta

Jolanta Wiedeńska, ur. 13 II 1949 w Pabianicach. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (1973); w 1983 doktorat.

Od 1973 pracownik naukowy Wydziału BNZ UŁ (od 2001 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska). 1977-1980 współpracowniczka ROPCiO (m.in. kontakt z Benedyktem Czumą i Stefanem Niesiołowskim); przepisywała teksty ulotek i wydawnictw bezdebitowych na matryce powielaczowe.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na UŁ.

15 XII 1981 uczestniczka wiecu protestacyjnego na UŁ, następnie ukryła dokumenty internowanego S. Niesiołowskiego; w 1982 przekazywała osadzonym w ośr. odosobnienia Stefanowi i Markowi Niesiołowskim pomoc rzeczową oraz grypsy nt. działalności podziemnej „S”. 1982-1989 członek tajnych struktur „S” na UŁ, współorganizatorka działalności związkowej (zbieranie składek, wypłaty zasiłków losowych), akcji ulotkowych i kolportażu; łączniczka ze strukturami regionalnymi „S”; kolporterka podziemnej prasy, książek i druków okolicznościowych. 1982-1983 kilkakrotnie przesłuchiwana przez SB, w 1986 odmowa paszportu na wyjazd związany ze stypendium naukowym w RFN.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001) i medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (przez prezydenta Łodzi, 2001).

13 IX 1980 – 10 IV 1981 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOS krypt. Broszka; do 5 XII 1986 przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi w ramach SOS.

 

Tomasz Czarnecki

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry