Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wieczorkowski Andrzej Mariusz

Andrzej Mariusz Wieczorkowski, ur. 26 VIII 1947 w Kutnie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek etnologia (1971).

8 III 1968 uczestnik wiecu studenckiego na UW. 1972–1975 doktorant w Instytucie Historii PAN. Od 1972 przew. Kutnowskiej Komisji Opieki nad Zabytkami przy PTTK, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Autor w tygodnikach „Razem”, „ITD”. Do 1981 ekspert i doradca Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Autor (z Teresą Korecką) projektu Pomnik Ulotki, który miał stanąć w Kutnie 16 XII 1981 (do odsłonięcia nie doszło z powodu wprowadzenia stanu wojennego).

Po 13 XII 1981 organizator wystaw: Znak + (1983), Obecność (1984), Droga świateł (1987), instalacja autorska Czas Apokalipsy (1984), Odpowiedź (1984), Labirynt (1989), odczytów i spotkań m.in. przy kościele Miłosierdzia Bożego w Warszawie, 1984–1987 autor w podziemnych pismach (m.in. w „Niepodległości”). Z Januszem Boguckim, Ernestem Bryllem, Markiem Roztworowskim i Andrzejem Wajdą współautor publikacji Nowe Niebo, Nowa Ziemia (1988). 1984–1990 współzałożyciel Wydawnictwa Podziemnego DOM, autor projektów ulotek, banknotów, znaczków poczt podziemnych i kopert. Od 1986 członek RKW Ziemi Kutnowskiej odpowiedzialny za Dział Informacji, Propagandy i Bezpieczeństwa, koordynator młodzieżowych Grup Specjalnych odpowiedzialny za tzw. mały sabotaż, malowanie na murach, kolportaż (VIII 1987 inicjator akcji Rycyna – kolportażu fałszywki „Głos Komunisty” m.in. wśród działaczy PZPR). XII 1986 – VIII 1988 współzałożyciel, autor i redaktor nacz. „Gazety Podziemnej”. Od III 1987 przedstawiciel RKW Ziemi Kutnowskiej w Porozumieniu Struktur „S” Warszawy. II 1989 inicjator utworzenia jawnej Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji „S” w Kutnie. Od VIII 1989 poza „S” (wyproszony ze spotkania jako osoba niezatrudniona na etacie).

1989 współredaktor „Gazety Niezależnej”, 1991 z-ca redaktora nacz. płockiego „Gońca Obywatelskiego”. Od 1989 prezes SDP Koła Terenowego w Kutnie, od 1999 Stowarzyszenia Ad Memorandum im. Walentyny i Feliksa Mniewskich, od 2003 Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie. 

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1988–1989 rozpracowywany przez p. III RUSW w Kutnie w ramach KE.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry