Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wielowieyski Andrzej

Andrzej Wielowieyski, ur. 16 XII 1927 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1947).

Od 1943, 1945–1948 w ZWM RP Wici. Żołnierz AK.

1948–1952 pracownik Ministerstwa Skarbu, nast. Finansów, 1952–1955 Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Warszawie, 1956–1962 Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego tamże, 1962–1984 w redakcji miesięcznika „Więź”.

1955–1962 uczestnik spotkań Klubu Krzywego Koła. Od 1957 członek warszawskiego KIK, 1965–1972 wiceprezes, 1972–1981 i 1984–1989 sekretarz generalny. VIII 1976 sygnatariusz apelu do Przew. Rady Państwa ws. represjonowanych robotników Radomia i Ursusa. 1978–1982 współorganizator Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, członek Zespołu Usługowego DiP.

VIII 1980 doradca MKS w Stoczni Gdańskiej, negocjator porozumienia gdańskiego; od 1980 w „S”; ekspert KKP, nast. KK. 1981 kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych.

1981–1985 członek Prymasowskiej Rady Społecznej, IV 1982 współautor Tez Prymasowskiej Rady Społecznej. Od 1982 w redakcji „Królowej Apostołów” i „Gościa Niedzielnego”. Od 1983 doradca Lecha Wałęsy, od 1987 w zespole ekspertów KKW. V 1988 uczestnik negocjacji między strajkującymi w Stoczni Gdańskiej a dyrekcją.

1988 uczestnik rozmów w Magdalence przygotowujących obrady okrągłego stołu, współorganizator KO przy Przew. „S” L. Wałęsie; w 1989 uczestnik obrad okrągłego stołu: posiedzeń plenarnych oraz w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej, przew. grupy roboczej ds. indeksacji i polityki społecznej. 1989–1991 senator RP z listy KO, wicemarszałek Senatu; wiceprzew. OKP. Od 1990 w ROAD/UD/UW/PD. 1991–2004 przew. delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 1991–2001 poseł RP z list UD, nast. UW, 2001–2005 senator RP z listy Senat 2001, 2008–2009 poseł do Parlamentu Europejskiego na miejsce zmarłego Bronisława Geremka.

Odznaczony Orderem Orła Białego (2011), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 6 VI 1972 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. IV MSW w ramach SOR krypt. Mars; od 4 VI 1985 przez Wydz. V Dep. IV MSW; od 29 I 1987 przez Wydz. IV SUSW.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry