Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wierchowicz Jerzy

Jerzy Wierchowicz, ur. 4 VIII 1951 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (1974).

W l. 70. aplikant, następnie adwokat w Gorzowie Wlkp.

Od jesieni 1980 doradca prawny MKZ, następnie ZR „S” w Gorzowie Wlkp. (formalnie nie należał do związku), współpracownik redakcji „Solidarności Gorzowskiej”; działacz okręgowego KOWzP.

Od 1982 obrońca w wielu procesach politycznych. Współpracownik Komitetu Helsińskiego.

Od 1991 w UD, następnie w UW, PD, 1991-1993 przewodniczący koła UD w Gorzowie Wlkp. 1993-1997 poseł RP z listy UD, 1997-2001 z listy UW, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej ds. Nowelizacji Ustawy o Trybunale Stanu, 1998-2001 przewodniczący Klubu Parlamentarnego UW. XI 1997 – XII 2001 członek Krajowej Rady Sądownictwa; od 2001 właściciel kancelarii adwokackiej.

Do 3 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Adwokat.

 

Grażyna Pytlak

Opcje strony

do góry